Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.23
Titlul proiectului:  Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bodrug-Lungu Valentina Efim
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7.75 / 12 / 4 6.75 / 15 / 5 6.25 / 14 / 5 6.25 / 13 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 8 26 15 49
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 53
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 23 2 4 2 3 1 2
2 din care femei 14 2 2 2 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 12 3 2 3 1 2
4 din care femei 7 1 2 3 1
5 Cumulanzi externi 14 2 2 2 1
6 din care femei 9 2 1 2 1
7 inclusiv cercetători 23 2 4 2 3 1 2
8 din care femei 14 2 2 2 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 2 1 2
10 din care femei 2 2 1
11 doctor în ştiinţe 13 2 3 1 1
12 din care femei 9 2 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 2
16 din care femei 3 1 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 3 1 2
20 din care femei 3 3 1
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
16 unități / 23 persoane unice / 40 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ţurcanu Carolina
IBN
Identificator
23-04-1973 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
51
2 Şevciuc Maia
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1969 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
30
3 Bragarenco Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-02-1982 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
3
27
4 Toma Natalia
IBN
Identificator
00-00-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-08-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
3
26
5 Parhomenco Lilia
IBN
Identificator
00-00-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23

7
6 Spînu Lilia
IBN
Identificator
05-03-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
13
7 Boliev Veaceslav
IBN
Identificator
00-00-1980 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
6
8 Posţan Liliana
IBN
Identificator
00-00-1968 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
60
9 Blândul Valentin Cosmin
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 30-08-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
20
10 Cosumov Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
11-09-1982 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 nu e cunoscut 03-01-2022 31-12-2023 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
2
24
11 Nicolaescu Gheorghe
IBN
Identificator
00-00-1955 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2022 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
2
12
12 Toma Natalia
IBN
Identificator
00-00-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-09-2022 31-12-2022 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
3
26
13 Dandara Otilia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-12-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2020 30-09-2020 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23

52
14 Dandara Otilia
IBN
IdentificatorIdentificator
13-12-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2021 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23

52
15 Blândul Valentin Cosmin
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2021 CCȘ PES USM 20.80009.0807.23
1
20
16 Andrieş Vasile
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
2
29
17 Andrieş Vasile
IBN
Identificator
00-00-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2021 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
2
29
18 Clichici Veronica
IBN
Identificator
29-05-1984 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-07-2021 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23
1
58
19 Crudu Valentin
IBN
Identificator
00-00-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2020 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23

7
20 Crudu Valentin
IBN
Identificator
00-00-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2021 Nu sunt date ISE 20.80009.0807.23

7
1 - 20 of 40