Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.1606.10 Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Paladi Oxana Pavel 993.5 6 9 3 77 1
2 20.80009.0807.27 Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea de Stat din Tiraspol
Dr. Franţuzan Ludmila Grigore 1515.7 8 13 3 28 1
3 20.80009.0807.45 Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
  • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dr. Vicol Nelu Hariton 1375.2 6.5 11 2 50
4 20.80009.0807.23 Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova
  • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dr. hab. Bodrug-Lungu Valentina Efim 2.5 4 2 57 2
Total 0 0 23 37 10 212 4