Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.8007.24 Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Ciobanu Nicolae Terentie 254.3 694.4 0.5 1 2 66
2 20.80009.5107.01 Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dr. hab. Duca Maria Vasile 291.8 1304.4 8.5 11 6 64 4
3 20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Andronic Larisa Isac 3596.3 3.5 4 24 118 3
4 20.80009.7007.05 Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Paladi Florentin Gheorghe 659.7 4.5 9 2 21 2
5 20.80009.7007.15 Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova
 • Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
Dr. hab. Ulian Galina Petru 507.0 4.25 13 23 2
6 20.80009.7007.20 Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Institutul de Chimie
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Povar Igor Grigore 2302.5 1 2 13 41 1
7 20.80009.7007.21 Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă Institutul de Chimie
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Lupaşcu Tudor Grigore 2176.3 1.5 2 10 53 2
8 20.80009.7007.23 Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă Universitatea de Stat din Moldova Dr. Rusu Vadim Andrei 427.9 3 9 4 18
9 20.80009.1606.10 Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Paladi Oxana Pavel 993.5 3 7 3 78 1
10 20.80009.1606.08 Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova Dr. Bogatu Eugenia 402.0 3 6 29 8
11 20.80009.1606.11 Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici Universitatea de Stat din Moldova Dr. Rotaru Liliana 770.9 4 9 1 5 2
12 20.80009.1606.14 Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică Universitatea de Stat din Moldova Dr. Zanoci Aurel 946.7 7 14 4 71 3
13 20.80009.1606.15 Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Ciobanu Rodica 701.9 4.75 10 61 13
14 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Grati Aliona Vasile 1582.6 9.75 22 2 83 6
15 20.80009.0807.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Vinogradova Natalia Vladimir 2 7 5 23 4
16 20.80009.0807.23 Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dr. hab. Bodrug-Lungu Valentina Efim 3.75 9 2 57 2
17 20.80009.5007.02 Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori Universitatea de Stat din Moldova
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. hab. Nica Denis L. 3622.7 11.25 19 21 36
18 20.80009.5007.10 Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gulea Aurelian Petru 2874.5 9.75 21 10 37
19 20.80009.5007.12 Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice Universitatea de Stat din Moldova Dr. Vatavu Sergiu A. 3399.3 23 40 17 41
20 20.80009.5007.16 Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică Universitatea de Stat din Moldova Dr. Potlog Tamara Pavel 1555.4 9.25 17 3 11
21 20.80009.5007.25 Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Perjan Andrei 579.9 3.75 9 4 1
22 20.80009.5007.27 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Duca Gheorghe Grigore 2781.3 4.75 10 12 122 3
23 20.80009.0807.30 Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Sadovei Nicolai 365.6 3 6 13 1
Total 546.1 0 128.75 257 145 1072 57