Listă proiecte:
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.8007.01 Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) in analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii cronice Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Moldovanu Ion Vasile 285.8 979.8 7.75 18 3 80 5
2 20.80009.8007.02

Studiul comparativ al particularităților genomice, imunologice și funcționale ale carcinoamelor cu celule scuamoase în cinci localizări anatomice

IMSP Institutul Oncologic Dr. Stratan Valentina Gheorghe 283 13 25 5 20
3 20.80009.8007.03 Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a matodelor moderne de sinteză organică Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Kulciţki Veaceslav Nicolae 279.8 12.5 19 10 56 1
4 20.80009.8007.04 Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Carauş Alexandru Pavel 276.6 701.8 5.75 7 5 18
5 20.80009.8007.05 Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă Elaborarea preparatelor antibacteriene noi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Prisacari Viorel Ion 268.5 1061.6 6.25 13 1 3
6 20.80009.8007.06 Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul compex al tumorilor la copii Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Ţîbîrnă Gheorghe Andrei 274.4 1414.8 8.75 35 24 2
7 20.80009.8007.07 Managementul politraumei Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RM IMSP Institutul de Medicină Urgentă Dr. hab. Kusturov Vladimir Ivan 272.8 324.9 2.25 6 22
8 20.80009.8007.08 Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în RM IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 • Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Dr. Oster Marina 272.6 3.75 9 1
9 20.80009.8007.09 Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supravegherea și control al bolilor transmisibile Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Burduniuc (Popa) Olga S. 268.5 5.75 14 1 43 2
10 20.80009.8007.10 Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvascula IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Popovici Mihail Ilie 267.6 1510.1 10 15 6 13
11 20.80009.8007.11 Patologia chirurgicală și trauma la gravide șipostpartum: optimizarea strategiei managimentului în diagnostic și tratament Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Mişin Igor Valentin 267.4 921.4 6.75 10 5 22
12 20.80009.8007.12 Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluția, particularitățile de tratament și metode de profilaxie a spondiloartritelor seronegative în RM IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Dr. hab. Groppa Liliana Gheorghe 265.9 2 6 1 12
13 20.80009.8007.13 Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare in baza studiului clinico imunologic și molecular genetic al pacienților cu suspecție la munodeficiențe primare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Andrieş Lucia Profir 264.6 4.25 10 1 20
14 20.80009.8007.14 Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Dr. hab. Valica Vladimir Vasile 262.6 2684.6 20.75 43 12 16
15 20.80009.8007.15 Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică Dr. hab. Spînu Constantin Ion 262.2 7.5 8 4
16 20.80009.8007.16 Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul laucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborat Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Bendelic Eugeniu Constantin 261.4 483.6 3.5 5 1 17
17 20.80009.8007.17 Abordarea morfologică prin metode convenționale, histo- și imunohistochimice ale particularităților profilului patologic a placentogenezei precoce în sarcini dereglate la termen mic Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. David Valeriu Boris 237.4 663.5 3.5 10 1 15
18 20.80009.8007.18 Optimizarea conduitei diagnostico- curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinal IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii Dr. Boian Veaceslav Gavril 257.6 4.25 5 3 16
19 20.80009.8007.19 Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în abordarea bioetico-medicală Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Jucov Artiom Vasili 257.6 2.5 7 34
20 20.80009.8007.20 Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizate, îm contextul directivei EURATOM nr.2013/59/ Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică Dr. hab. Coreţchi Liuba Ştefan 256.8 5.5 9 3 20
21 20.80009.8007.21 Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor natransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii Dr. Petrov Victor Nichifor 256 10 17 6 1
22 20.80009.8007.22 Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în RM IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii Dr. Uşurelu Natalia Mihail 255.4 11.75 13 9 8
23 20.80009.8007.23 Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonare IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“ Dr. Tudor Elena Mircea 254.8 9.25 13 12 5
24 20.80009.8007.24 Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Ciobanu Nicolae Terentie 254.3 694.4 6.25 12 2 66
25 20.80009.8007.25 Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico- psiho-sociale ale vîrstnicului vulnerabil Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Negară Anatolie Ion 822.0 7 10 4 2
26 20.80009.8007.26 Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Curocichin Ghenadie Sergiu 253.8 1844.1 11.75 32 2 32 1
27 20.80009.8007.27 Infertilitatea masculină - sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Dumbrăveanu Ion Vasile 253.35 1174.2 7 16 1 33
28 20.80009.8007.28 Abordarea strategică a Tromboembolismului Pulmonar în perioada pre- și postspitalicească în condițiile RM IMSP Institutul de Cardiologie Dr. Diaconu Nadejda 253.2 617.3 6.25 9 3 14
29 20.80009.8007.29 Studiul epidemiologic al patologiilor endoctrine cu răspândire largă în populație (diabet zaharat, obezitate) în Republica Moldova și strategia managerială Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Vudu Lorina Tudor 253.15 863.1 5 14 1 4 1
30 20.80009.8007.30 Tehnologii noi argumentarea în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hapatice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Anghelici Gheorghe Alexandru 251.8 1047.6 7.75 14 3 6
31 20.80009.8007.31 Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIV IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“ Dr. hab. Djugostran Valeriu Iacob 249.8 3 7 7 6
32 20.80009.8007.33 Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinale IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Mătrăgună Nelea Gheorghe 248.5 387.4 2 3 1 2
33 20.80009.8007.34 Alternative terapeutice noi de ameliorere a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare peri IMSP Institutul de Cardiologie Dr. hab. Vataman Eleonora Boris 248.4 651.9 4.75 8 3 32
34 20.80009.8007.32 Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-nascut, sugar, adolescent. Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la copil 0-18 ani Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Dr. hab. Gudumac Eva Mihail 249.2 1384.3 7.75 21 2 25 1
35 20.80009.8007.35 Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica Moldova Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică Dr. hab. Opopol Nicolae Ion 243.8 6 9 3 8
36 20.80009.8007.36 Abordarea interdisciplinară bioetico- socio-medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile de reabilitare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Ojovanu Vitalie Ion 243.2 717.2 4.75 12 1 9 2
37 20.80009.8007.37 Bolile cronice hepatice și pancreatice aspecte nutriționale și chirurgicale Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Lupaşcu Iuliana 241.6 2166.6 14.75 29 9 98
38 20.80009.8007.38 Abordarea psihooncologică în intervențiile chirurgicale mutilante IMSP Institutul Oncologic Dr. Coşciug Natalia Gurii 240.8 2.25 6 1 10
39 20.80009.8007.39 Tulburări cognitive majore (demență) la pacienții cu patologie neurodegenerativă și vasculară Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. Rotaru Lilia Afanasi 240.6 356.9 3 6 117 4
40 20.80009.8007.40 Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Dr. hab. Groppa Stanislav Alexandru 239.4 1088.2 12 24 1 11
41 20.80009.5107.01 Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dr. hab. Duca Maria Vasile 291.8 1304.4 8.5 11 6 64 4
42 20.80009.5107.02 Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. Ţiţei Victor Gheorghe 280.4 9.25 18 2 54
43 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Botnari Vasile Tudor 276.6 11 14 13 46 2
44 20.80009.5107.04 Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. hab. Balan Valerian Vasile 274.4 1536.2 14 27 2 35
45 20.80009.5107.05 Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționale Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. hab. Taran Nicolae Gheorghe 274.2 3838.1 25 30 21 15
46 20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soirilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gonceariuc Maria Mihail 268.6 1709.1 11 16 9 55 2
47 20.80009.5107.08 Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie Dr. hab. Frunze Nina Ion 267 815.0 4.5 5 5 31 1
48 20.80009.5107.09 Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Sturza Rodica Alexandru 266.8 2264.6 19.75 54 2 90 2
49 20.80009.5107.10 Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Siminiuc Rodica Ion 272 1094.8 7.75 19 23
50 20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. Ganea Anatolie Ion 258.6 3138.2 18.75 24 16 83 2
51 20.80009.5107.12 Fortificarea lanțului hrană-animală- producție prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară Dr. Petcu Igor 257.8 10 20 8 16 2
52 20.80009.5107.13 Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Dr. Popa Sergiu 257.6 1745.1 12 31 3 17 2
53 20.80009.5107.14 Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaielor și culturilor bacifere, cu potenț Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. Cozmic Radu Vladimir 256 2973.1 17.25 23 21 6
54 20.80009.5107.15 Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“ Dr. Maticiuc Vasile Gheorghe 255.8 3577.3 21.5 28 19 2
55 20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Dr. Chiseliţă Oleg Aurelian 255.8 1028.4 8 12 4 45 1
56 20.80009.5107.17 Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. Cazac Fiodor Leon 254 3427.2 18.75 29 24 3
57 20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Dr. hab. Bujoreanu Nicolae Semion 253.2 258.9 12.6 14 12 43 1
58 20.80009.5107.19 Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Todiraş Vladimir Alexei 252.8 2511.6 18.5 19 18 22 2
59 20.80009.5107.20 Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale R. Moldova Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară Dr. Maşner Oleg Alexandr 252.2 16.75 29 11 16 2
60 20.80009.5107.21 Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru export Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. Batîru Grigorii Chiril 251.2 859.9 5.25 12 3 8 1
61 20.80009.5107.22 Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. Grosu Ion David 250.4 2395.2 15.5 20 13 16
62 20.80009.5107.23 Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din R. Moldova Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“ Dr. hab. Boincean Boris Pavel 249.6 11.5 12 11
63 20.80009.5107.24 Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lung Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs” Dr. Domanciuc Vasile Ivan 249.6 12.5 18 8
64 20.80009.5107.25 Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilă Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo” Dr. Lungu Vasile Constantin 249 8.75 11 10 9
65 20.80009.5107.26 Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare Dr. hab. Iliev Petru Boris 247.8 1992.3 12 17 10 1
66 20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Nastas Tudor Nicolae 246.6 2437.3 16 14 14 36 2
67 20.80009.7007.01 Evaluarea vegetaţiei spontane din R.M. pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 • Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Dr. Miron Aliona Valentin 13.75 23 7 13 2
68 20.80009.7007.02 Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice Institutul de Zoologie Dr. hab. Buşmachiu Galina Nicolae 262.6 22.25 37 20 150
69 20.80009.7007.03 Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. Corcimaru Serghei Serghei 1822.4 12.75 17 10 24 1
70 20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Andronic Larisa Isac 3596.3 23.5 27 24 119 3
71 20.80009.7007.05 Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Paladi Florentin Gheorghe 659.7 4.5 9 2 21 2
72 20.80009.7007.06 Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor Institutul de Zoologie Dr. hab. Zubcov Elena Ion 20.5 30 17 46 1
73 20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Dascaliuc Alexandru Pavel 417.3 19.75 21 14 51 1
74 20.80009.7007.08 Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor Institutul de Ecologie şi Geografie Dr. hab. Nedealcov Maria Ion 248 3750.6 24 32 18 66 3
75 20.80009.7007.09 Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie Dr. Sîrbu Tamara Tudor 1118.5 6 8 4 45 1
76 20.80009.7007.10 Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al R.M. şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Dulgheru Valeriu Emanoil 1913.9 13.25 28 1 1
77 20.80009.7007.11 Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile Institutul de Ecologie şi Geografie Dr. hab. Bulimaga Constantin Piotr 3752.2 25.25 33 24 119 8
78 20.80009.7007.12 Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic Institutul de Zoologie Dr. hab. Toderaş Ion Chiril 21.5 35 17 80
79 20.80009.7007.13 Studii structurii geologice a teritoriului R.M. pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismic Institutul de Geologie şi Seismologie Dr. Nicoara Igor Nicolae 12.5 24 14 1
80 20.80009.7007.14 Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" Dr. Țîmbalî Valentina Iosif 13.75 17 10 10
81 20.80009.7007.15 Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova
 • Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
Dr. hab. Ulian Galina Petru 507.0 6.25 18 23 2
82 20.80009.7007.16 Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Voloşciuc Leonid Tudor 1644.3 12.5 12 11 54 2
83 20.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M. Institutul de Energetica
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. Tîrşu Mihai Stefan 3459.4 26 38 19 12
84 20.80009.7007.19 Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" Dr. Bucaţel Vasile Alexei 14.5 18 13 32
85 20.80009.7007.20 Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Institutul de Chimie
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Povar Igor Grigore 15.5 19 13 41 1
86 20.80009.7007.21 Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Lupaşcu Tudor Grigore 13.25 20 10 51 2
87 20.80009.7007.22 Cercetarea şi conservarea florei vasculare şi macromicobiotei R.M. Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" Dr. Ghendov Veaceslav Stepan 2413.4 13.5 14 12 56 1
88 20.80009.7007.23 Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă Universitatea de Stat din Moldova Dr. Rusu Vadim Andrei 427.9 3 9 4 18
89 20.80009.7007.24 Modificări şi tendinţe spaţio-temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic Universitatea de Stat din Tiraspol Dr. Puţuntică Anatolie Mihai 663.6 5 13 4
90 20.80009.7007.26 Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea Diversificată şi schimbări posibile Institutul de Geologie şi Seismologie Dr. hab. Moraru Constantin Efim 7.5 9 5 12
91 20.80009.7007.25 Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie Dr. hab. Balan Ion Vasile 2669.5 15.5 33 23 23
92 20.80009.7007.17 Evaluarrea stării soluțiilor R.M. în condiții de agrogeneză, perfecționarea clasificatorului și sistemului de bonitate, elaborarea cadrului metodologic- informațional de monitorizare și reproducere lărgită a fertilității Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo” Dr. Rozloga Iurii Grigorii 10.25 14 8 4
93 20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 • Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Dr. hab. Mincu Eugenia Anton 3790.4 21.75 29 22 81 2
94 20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent) Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Dr. hab. Corcinschi Nina Ivan 3692.3 22.25 29 21 108 1
95 20.80009.1606.04 Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” Dr. hab. Manolache Constantin Mihail 3215.9 21.5 30 12
96 20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europiană (CAJDRM) Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Dr. hab. Cuşnir Valerii Matfei 3003.0 17.25 42 15 14 4
97 20.80009.1606.06 Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. hab. Musteaţă Sergiu Gheorghe 488.4 3 7 9 1
98 20.80009.1606.10 Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Paladi Oxana Pavel 993.5 9 16 3 77 1
99 20.80009.1606.02 Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Molodva: suport teroetic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale Institutul Patrimoniului Cultural Dr. Grădinaru Natalia 23.5 31 25 64 4
100 20.80009.1606.07 Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Cosovan Olga Mihail 295.3 3.25 4 2 37 1
101 20.80009.1606.08 Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova Dr. Bogatu Eugenia 402.0 3 6 29 8
102 20.80009.1606.09 Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă Academia de Studii Economice din Moldova Dr. hab. Bîrcă Alic 679.4 4 8 3 5 2
103 20.80009.1606.12 Dimensiunea identitară a artelor din Repiublica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european Institutul Patrimoniului Cultural Dr. Ghilaş Victor Nicolae 19 27 18 21 4
104 20.80009.0807.16 Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023 Institutul Naţional de Cercetări Economice Dr. hab. Stratan Alexandru Nicolae 1282.5 8.25 14 6 26 2
105 20.80009.1606.11 Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici Universitatea de Stat din Moldova Dr. Rotaru Liliana 770.9 4 9 1 5 2
106 20.80009.1606.13 Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice Dr. Mocanu Victor 1321.3 7.75 15 9 4 3
107 20.80009.1606.14 Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică Universitatea de Stat din Moldova Dr. Zanoci Aurel 946.7 7 14 4 71 3
108 20.80009.1606.15 Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Ciobanu Rodica 701.9 4.75 10 61 13
109 20.80009.0807.17 Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Cazac-Scobioala Viorica Ion 1014.3 7.75 17 3 35 1
110 20.80009.0807.19 Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Grati Aliona Vasile 1582.6 9.75 22 2 83 6
111 20.80009.0807.20 Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dr. hab. Chiriac Liubomir L. 13.25 36 1 200
112 20.80009.0807.21 Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației Institutul Naţional de Cercetări Economice Dr. hab. Gagauz Olga Evsei 2132.2 14.25 16 12 73 7
113 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. Perciun Rodica Ion 1648.4 12.25 17 6 56 5
114 20.80009.0807.26 Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Academia de Studii Economice din Moldova
Dr. Nicolaescu Gheorghe Ion 896.5 6.75 13 1 5 1
115 20.80009.0807.27 Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea de Stat din Tiraspol
Dr. Franţuzan Ludmila Grigore 1515.7 9.5 16 3 28 1
116 20.80009.0807.29 Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice Dr. Colesnicova Tatiana Vladimir 1264.8 7.75 11 5 51 7
117 20.80009.0807.34 Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Albu Svetlana Eufimie 790.7 5.75 19 37 2
118 20.80009.0807.35 Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice. Academia de Studii Economice din Moldova
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dr. hab. Secrieru Angela Petru 588.5 3.75 13 15 1
119 20.80009.0807.36 Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I Institutul de Istorie
 • Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Dr. hab. Cereteu Igor Ion 3699.8 22.25 43 35 16 10
120 20.80009.0807.38 Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Vinogradova Natalia Vladimir 8.75 15 5 23 4
121 20.80009.0807.39 Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene) Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Dr. hab. Manolachi Veaceslav Grigore 711.4 6 12
122 20.80009.0807.40 Concepția integrată a sportului național buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Dr. hab. Budevici-Puiu Liliana 426.0 3.5 7 25 1
123 20.80009.0807.42 Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale Academia de Studii Economice din Moldova Dr. Pisaniuc Maia Ion 647.2 4.5 10 23 1
124 20.80009.0807.43 Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei Dr. hab. Zabolotnaia Lilia Pavel 3522.5 17 21 16 49 9
125 20.80009.0807.44 Adaptarea sistemului de educație - cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. hab. Cimpoieş Dragoş Gheorghe 537.0 3.75 8 1 2
126 20.80009.0807.45 Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dr. Vicol Nelu Hariton 1375.2 8.5 15 2 50
127 20.80009.0807.23 Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dr. hab. Bodrug-Lungu Valentina Efim 6.25 13 2 57 2
128 20.80009.0807.18 Cercetări enciclopedice de economie și drept economic Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” Dr. Armeanic Alexandru Ion 1449.1 8.75 11 4
129 20.80009.0807.24 Patrimoniu etnografic și natural al Republicii Moldova - salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Dr. Prohin Andrei 3073.7 16.5 24 10 2 6
130 20.80009.0807.25 Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Chiriac Tatiana 2.75 7 1 2
131 20.80009.0807.28 Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Dr. Roşca Liudmila 1 1 1 20 2
132 20.80009.0807.31 Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Sanduleac Sergiu Arcadi 505.1 3.75 10 6 3
133 20.80009.0807.32 Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor Universitatea de Stat din Tiraspol Dr. Golubiţchi Silvia 225.2 2 7 7 1
134 20.80009.0807.33 Comunicarea inteligenței orașului modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Mogoreanu Nicolae 547.2 4 8
135 20.80009.0807.37 Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Gonţa Victoria Victor 774.9 6.25 13 3 2
136 20.80009.0807.41 Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. Prisăcaru Veronica Ion 248.0 2.25 6 19
137 20.80009.5007.01 Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Enachi Nicolae Alexandru 1180.0 7.5 9 7 1
138 20.80009.5007.02 Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori Universitatea de Stat din Moldova
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. hab. Nica Denis L. 3622.7 22.75 35 21 38
139 20.80009.5007.03 Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Aruşanov Ernest Constantin 3288.4 23.5 24 18 2
140 20.80009.5007.04 Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați Institutul de Chimie Dr. hab. Lozan Vasile Ipolit 10 13 8 5
141 20.80009.5007.05 Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie Dr. hab. Rudic Valeriu Filip 1922.1 10.5 16 8 38 1
142 20.80009.5007.06 Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Bologa Mircea Chiril 2671.0 19 21 20 13
143 20.80009.5007.07 Tehnologii cuantice hibride avansate Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Macovei Mihai Alexandru 9.5 9 8 1
144 20.80009.5007.08 Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltă Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Tronciu Vasile Zinovi 654.3 4.75 9 1 7
145 20.80009.5007.09 Elaborarea și lansarea seriei de nanosateliți cu misiuni de cercetare de pe Stația Spațială Internațională, monitorizarea, postoperarea lor și promovarea tehnologiilor spațiale Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Bostan Viorel Ion 1552.1 8.5 16 3 7
146 20.80009.5007.10 Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gulea Aurelian Petru 2874.5 19.25 42 10 37
147 20.80009.5007.11 Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" Dr. hab. Sidorenko Anatolie Serghei 13.75 20 13 10
148 20.80009.5007.12 Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice Universitatea de Stat din Moldova Dr. Vatavu Sergiu A. 3399.3 23 40 17 41
149 20.80009.5007.13

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de optimizare și control

Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Dr. hab. Lozovanu Dmitrii Dmitrii 1266.0 6.75 13 5 7
150 20.80009.5007.14 Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Iovu Mihail Selevestru 1840.7 11 11 11 2
151 20.80009.5007.15 Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale Institutul de Fizică Aplicată Dr. Kravţov Victor Hristofor 2260.7 15 16 16 47
152 20.80009.5007.16 Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică Universitatea de Stat din Moldova Dr. Potlog Tamara Pavel 1555.4 9.25 17 3 9
153 20.80009.5007.17 Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Macaev Fliur Zainutdin 12 21 10 47
154 20.80009.5007.18 Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurale prin metode fizico- chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Dicusar Alexandr Ivan 3523.0 23 30 23 6
155 20.80009.5007.19 Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranziție Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Culiuc Leonid Leonid 2951.2 18 19 16 3
156 20.80009.5007.20 Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. Monaico Eduard V. 2563.5 17.5 34 12 26 2
157 20.80009.5007.21 Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru bioinginerie Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Ţiuleanu Dumitru Ion 288.4 2.25 5 2
158 20.80009.5007.22 Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dr. hab. Gaindric Constantin Victor 3267.3 20.25 29 20 37 2
159 20.80009.5007.23 Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“ Dr. Păsat Igor Efrem 8.5 17
160 20.80009.5007.24 Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact "conform" al dinților și extinderea ariei lor de aplicație Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Bostan Ion Anton 2092.3 14 27 3 1
161 20.80009.5007.25 Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Perjan Andrei 579.9 3.75 9 4 1
162 20.80009.5007.26 Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber-Fizice Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Fiodorov Ion Piotr 8.5 24 9
163 20.80009.5007.27 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Duca Gheorghe Grigore 16.13 31 12 115 3
164 20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Dr. hab. Bulhac Ion Ilie 21.25 38 11 71 1
165 20.80009.5007.29 Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Nuca Ilie Tudor 924.2 7.25 15
166 20.80009.0807.30 Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală Universitatea de Stat din Moldova Dr. hab. Sadovei Nicolai 365.6 3 6 13 1
Total 17354.6 0 1787.98 2952 1232 4845 208