Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3515 3 259 554 533 507 810 526 280
2 din care femei 1847 2 147 322 321 287 330 307 84
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 2897 3 190 430 430 427 752 468 263
4 din care femei 1538 2 108 262 263 256 314 284 81
5 Cumulanzi externi 801 90 166 131 107 103 84 32
6 din care femei 382 46 82 74 42 26 33 6
7 inclusiv cercetători 2670 2 244 493 452 374 591 373 222
8 din care femei 1385 1 142 287 265 201 205 195 61
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 339 10 47 75 197 94 94
10 din care femei 101 5 18 35 40 35 15
11 doctor în ştiinţe 1241 54 231 324 235 279 194 87
12 din care femei 656 34 129 188 130 100 105 27
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 423 1 25 80 117 199 121 69
14 din care femei 206 1 14 48 68 75 65 22
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 423 2 37 127 103 97 92 18
16 din care femei 212 2 20 71 49 34 44 5
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 42 2 5 35 8 21
18 din care femei 12 1 2 9 7
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 152 2 11 29 102 40 54
20 din care femei 36 1 4 12 17 13 6
21 Doctoranzi 501 118 155 66 35 19 18 7
22 din care femei 267 65 88 38 14 7 8 2
23 Conducători de doctorat 127 4 18 26 74 39 32
24 din care femei 39 2 7 13 14 29 5
2723.2 unități / 3515 persoane unice / 4376 înregistrări / 131 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Vovc Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
2
7
2 Pascal Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

11
3 Lisnic Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-07-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01

3
4 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
7
12
5 Rotaru Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-05-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
8
22
6 Sangheli Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-01-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
6
7 Pleşca Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
07-08-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LV INN 20.80009.8007.01
2
11
8 Grosu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-08-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
9
41
9 Corcea Galina
IBN
13-09-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01

3
10 Lupuşor Adrian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-12-1985 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 01-01-2020 31-12-2023 LNF INN 20.80009.8007.01
1
5
11 Odobescu Stela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2020 LNF INN instituțional 12
12 Ţuţuianu Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
30-08-1989 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 10-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
13
13 Popa Cristina
IBN
Identificator
08-01-1997 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 10-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
10
11
14 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 08-02-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
15 Bajireanu Victoria
IBN
00-00-1997 Cercetător științific - E6022 1 titular 10-01-2020 16-08-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
2
2
16 Balan Veronica
IBN
00-00-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
3
17 Clipca Adrian
IBN
22-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 10-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
3
4
18 Cebotari Diana
IBN
08-04-1977 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

19 Cojocaru Corneliu
IBN
06-12-1970 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 10-01-2020 31-12-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02

20 Sclifos (Popa) Ina
IBN
Identificator
07-02-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 10-01-2020 31-07-2023 LȘBC IO 20.80009.8007.02
2
2
1 - 20 of 4376