Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.32
Titlul proiectului:  Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor
Conducătorul proiectului:  Dr. Golubiţchi Silvia
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
2.5 / 8 / 3 2.5 / 8 / 3 2.25 / 8 / 3 2 / 7 / 2
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 7 1 8
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 181.7 181.7 181.7 225.2 770.3
Finanțare Executată (mii lei 181.7 181.7 181.7 225.2 770.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 7
Total finanțare (mii lei) 181.7 181.7 181.7 225.2 770.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 7 1 3 1
2 din care femei 7 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 4 1 1 1
4 din care femei 4 1 1 1
5 Cumulanzi externi 3 2
6 din care femei 3 2
7 inclusiv cercetători 7 1 3 1
8 din care femei 7 1 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 6 1 3
12 din care femei 6 1 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2 1
16 din care femei 3 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
2 unități / 7 persoane unice / 7 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Golubiţchi Silvia
IBN
Identificator
08-02-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32
1
4
2 Cojocaru Victoria
IBN
Identificator
18-07-1951 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-02-2023 30-11-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

3 Nastas Svetlana
IBN
Identificator
12-12-1976 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-03-2023 30-11-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

2
4 Stratan Victoria
IBN
Identificator
17-12-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-02-2023 30-06-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

2
5 Verdeş Tatiana
IBN
Identificator
00-00-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-03-2023 30-11-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

2
6 Marin Mariana
IBN
Identificator
01-08-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-02-2023 30-11-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

1
7 Hajdeu Mihaela
IBN
Identificator
00-00-1993 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-03-2023 31-05-2023 CTTISE UST 20.80009.0807.32

1