Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.7007.24 Modificări şi tendinţe spaţio-temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic Universitatea de Stat din Tiraspol Dr. Puţuntică Anatolie Mihai 663.6 5 13 4
2 20.80009.0807.20 Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM Universitatea de Stat din Tiraspol
  • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dr. hab. Chiriac Liubomir L. 12.75 34 1 200
3 20.80009.0807.27 Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea de Stat din Tiraspol
Dr. Franţuzan Ludmila Grigore 1515.7 1.5 3 3 28 1
4 20.80009.0807.32 Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor Universitatea de Stat din Tiraspol Dr. Golubiţchi Silvia 225.2 2 7 7 1
5 20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați Institutul de Chimie
  • Universitatea de Stat din Tiraspol
  • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Dr. hab. Bulhac Ion Ilie 3036.8 6.5 19 11 71 1
Total 0 0 27.75 76 15 310 3