Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.45
Titlul proiectului:  Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
Conducătorul proiectului:  Dr. Vicol Nelu Hariton
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9.25 / 17 / 5 11.25 / 21 / 5 9 / 19 / 5 8.5 / 15 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 21 19 9 49
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1106.4 1149.6 1753.8 1375.6 5385.4
Finanțare Executată (mii lei 1082.3 1016.1 1056.6 1375.2 4530.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 46
Total finanțare (mii lei) 1082.3 1016.1 1056.6 1375.2 4530.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 1 3 2 4 3
2 din care femei 11 1 3 2 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 1 2 1 3 1
4 din care femei 7 1 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi 6 2 1 1 2
6 din care femei 5 2 1 1
7 inclusiv cercetători 15 1 3 2 4 3
8 din care femei 11 1 3 2 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 1 2 2
10 din care femei 3 1 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 11 1 2 1 3 2
12 din care femei 8 1 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 2 1 2 1
16 din care femei 5 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 3 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
8.5 unități / 15 persoane unice / 17 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Perliman Victoria
IBN
Identificator
28-04-1973 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 04-01-2022 31-08-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
3
2 Groza (Verdeş) Angela
IBN
Identificator
03-12-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 14-03-2022 30-09-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

1
3 Afanas Aliona
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
2
4 Gherştega Tatiana
IBN
Identificator
05-04-1963 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

1
5 Ţvircun Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
18-10-1955 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

5
6 Vicol Nelu
IBN
Identificator
03-01-1952 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
2
7
7 Vicol Nelu
IBN
Identificator
03-01-1952 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
2
7
8 Pogolşa Lilia
IBN
Identificator
01-04-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
4
9 Patraşcu Dumitru
IBN
Identificator
21-07-1951 prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

3
10 Zubenschi Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1976 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

3
11 Niculcea Tatiana
IBN
Identificator
00-00-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-09-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

2
12 Perliman Victoria
IBN
Identificator
28-04-1973 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-09-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45
1
3
13 Melnic Natalia
IBN
Identificator
00-00-1977 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-09-2023 31-12-2023 MFPC ISE 20.80009.0807.45

2
14 Oloieru Anastasia
IBN
Identificator
10-05-1992 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45
1
3
15 Cuzneţov Larisa
IBN
Identificator
21-06-1951 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45
1
3
16 Raileanu Olga
IBN
Identificator
00-00-1986 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45

1
17 Calaraş Carolina
IBN
Identificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-02-2023 31-12-2023 MFPC UPS 20.80009.0807.45
2
2