Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.1606.06 Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. hab. Musteaţă Sergiu Gheorghe 488.4 3 7 9 1
2 20.80009.1606.07 Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Cosovan Olga Mihail 295.3 3.25 4 2 37 1
3 20.80009.0807.20 Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM Universitatea de Stat din Tiraspol
  • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dr. hab. Chiriac Liubomir L. 0.5 2 1 200
4 20.80009.0807.45 Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
  • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dr. Vicol Nelu Hariton 1375.2 2 4 2 50
5 20.80009.0807.25 Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Chiriac Tatiana 2.75 7 1 2
6 20.80009.0807.31 Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Sanduleac Sergiu Arcadi 505.1 3.75 10 6 3
7 20.80009.0807.37 Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Dr. Gonţa Victoria Victor 774.9 6.25 13 3 2 2
Total 0 0 21.5 47 9 306 7