Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.19
Titlul proiectului:  Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Grati Aliona Vasile
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10.75 / 21 / 5 10 / 22 / 5 10.25 / 22 / 5 9.75 / 22 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 24 24 36 84
Evenimente recunoscute de ANACEC 3 3 6
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1310.3 1310.3 1310.3 1532.6 5463.5
Finanțare Executată (mii lei 1310.3 1310.3 1310.3 1532.6 5463.5
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 100.0
Menționat proiectul în publicație 83
Total finanțare (mii lei) 1310.3 1310.3 1360.3 1582.6 5563.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 22 3 1 7 3 4 2 1
2 din care femei 19 3 1 7 2 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 2 3 2 3 1 1
4 din care femei 8 2 3 2 1 1
5 Cumulanzi externi 17 1 1 4 3 4 2 1
6 din care femei 14 1 1 4 2 2 1
7 inclusiv cercetători 22 3 1 7 3 4 2 1
8 din care femei 19 3 1 7 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 8 3 1 4 2 1
10 din care femei 5 3 2 1
11 doctor în ştiinţe 13 3 1 6 1 2 1
12 din care femei 12 3 1 6 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 2 1 2 2 1
14 din care femei 3 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 3 1
16 din care femei 6 3 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1
20 din care femei 2 1
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei 2 1
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1
9.75 unități / 22 persoane unice / 22 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Grati Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-08-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 13-01-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
6
8
2 Hanganu Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificator
18-01-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-08-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
1
2
3 Şlapac Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-12-1955 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 13-01-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
3
9
4 Ceastina Alla
IBN
Identificator
15-05-1965 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 13-01-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
4
9
5 Procop Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1993 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 13-01-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
4
4
6 Simac Ana
IBN
Identificator
00-00-1966 conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19

7 Şimanschi Ludmila
IBN
Identificator
10-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19

2
8 Vrabie Diana
IBN
IdentificatorIdentificator
02-03-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19

1
9 Cojocari Ludmila
IBN
23-08-1967 Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19

10 Miron Marina
IBN
Identificator
10-09-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 13-01-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
2
7
11 Suruceanu Valeria
IBN
00-00-1967 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 13-01-2020 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19

1
12 Chirtoagă Ion
IBN
Identificator
10-02-1945 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2023 30-06-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
1
4
13 Condraticova Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
08-10-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
4
17
14 Dementieva Diana
IBN
Identificator
22-11-1992 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2021 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
1
4
15 Enciu Nicolae
IBN
Identificator
15-03-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
2
5
16 Gotca Rodica
IBN
Identificator
09-05-1994 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
3
6
17 Iovu Elisaveta
IBN
IdentificatorIdentificator
05-07-1985 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-10-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
1
3
18 Musteaţă Elena
IBN
08-01-1974 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19

19 Stăvilă Tudor
IBN
Identificator
23-09-1952 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
1
6
20 Ursachi Rodica
IBN
Identificator
00-00-1969 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-07-2023 31-12-2023 CCF "E. Coşeriu" USM 20.80009.0807.19
2
6
1 - 20 of 22