Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.20
Titlul proiectului:  Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.
Organizația:  Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Povar Igor Grigore
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
14.8 / 21 / 5 15 / 21 / 5 15.05 / 21 / 5 15.5 / 19 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 5 21 13 40
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 38
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 3 4 3 4 4 5 1
2 din care femei 12 3 4 2 1 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 17 3 4 2 4 4 5 1
4 din care femei 11 3 4 2 1 1 2
5 Cumulanzi externi 4 1 1 1
6 din care femei 2 1
7 inclusiv cercetători 19 3 4 3 4 4 5 1
8 din care femei 12 3 4 2 1 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 6 1 1 2 1 1 1
12 din care femei 4 1 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 2 1 1 1
14 din care femei 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 2 1 1
22 din care femei 3 1 2
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
15.5 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Povar Igor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1961 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
6
7
2 Spătaru Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1954 Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
4
4
3 Rusu Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
13-01-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20

1
4 Spînu Oxana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-03-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
4
5
5 Pintilie Boris
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
29-09-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
1
1
6 Vieru (Climova) Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20

7 Bogdevici Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-05-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
2
8 Grigoraş Marina
IBN
IdentificatorIdentificator
17-08-1959 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20

9 Culighin Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-06-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
3
10 Nicolau Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
16-05-1980 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20
1
2
11 Spataru Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-06-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
1
2
12 Cadocinicov Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
20-10-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LMCM GeoLab IC 20.80009.7007.20

13 Şepeli Diana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
26-04-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
2
3
14 Rastimeşina Inna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-07-1975 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.20
1
2
15 Postolachi Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-04-1980 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LMS IMB 20.80009.7007.20
1
4
16 Josan (Vorona) Valentina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-12-1990 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 02-01-2020 07-11-2023 LMS IMB 20.80009.7007.20
1
2
17 Ceban (Gînsari) Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-07-1991 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-10-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.7007.20

5
18 Radu (Tataru) Elena
IBN
00-00-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-10-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.7007.20

19 Vișnevschi Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
03-05-1964 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-01-2023 31-12-2023 LMFCCA IC 20.80009.7007.20
3
3