Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.5107.08 Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie Dr. hab. Frunze Nina Ion 267 815.0 4.5 5 5 47 1
2 20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
  • Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Dr. Chiseliţă Oleg Aurelian 255.8 1028.4 7 9 4 56 1
3 20.80009.7007.03 Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
  • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. Corcimaru Serghei Serghei 1822.4 10.5 12 10 49 1
4 20.80009.7007.09 Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie Dr. Sîrbu Tamara Tudor 1118.5 6 8 4 105 1
5 20.80009.7007.20 Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Institutul de Chimie
  • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
  • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Povar Igor Grigore 2302.5 1 3 13 41 1
6 20.80009.5007.05 Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie Dr. hab. Rudic Valeriu Filip 1922.1 10.5 16 8 50 1
7 20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați Institutul de Chimie
  • Universitatea de Stat din Tiraspol
  • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Dr. hab. Bulhac Ion Ilie 3036.8 6.25 7 11 128 1
Total 522.8 0 45.75 60 55 476 7