Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.8007.03 Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a matodelor moderne de sinteză organică Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Kulciţki Veaceslav Nicolae 279.8 10.5 13 10 56 1
2 20.80009.7007.20 Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Institutul de Chimie
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Povar Igor Grigore 13.5 14 13 41 1
3 20.80009.7007.21 Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Lupaşcu Tudor Grigore 10.25 13 10 51 2
4 20.80009.5007.04 Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați Institutul de Chimie Dr. hab. Lozan Vasile Ipolit 1633.4 10 13 8 5
5 20.80009.5007.17 Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Macaev Fliur Zainutdin 392.9 8.25 13 10 47
6 20.80009.5007.27 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Duca Gheorghe Grigore 2628.0 10.38 17 12 116 3
7 20.80009.5007.28 Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Dr. hab. Bulhac Ion Ilie 3036.8 8.5 12 11 71 1
Total 279.8 0 71.38 95 74 387 8