Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.17
Titlul proiectului:  Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli
Organizația:  Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Macaev Fliur Zainutdin
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
15 / 20 / 5 12.25 / 21 / 5 11.75 / 21 / 5 12 / 21 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 6 10 23 39
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 339.4 339.4 339.4 382.9 1401.1
Finanțare Executată (mii lei 339.4 332.8 339.4 392.9 1404.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 38
Total finanțare (mii lei) 339.4 332.8 339.4 392.9 1404.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 23 2 5 7 2 4 1 1
2 din care femei 11 2 6 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 3 4 2 4 1 1
4 din care femei 4 3 1 1
5 Cumulanzi externi 16 2 3 4 2 2 1
6 din care femei 8 2 4
7 inclusiv cercetători 23 2 5 7 2 4 1 1
8 din care femei 11 2 6 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 12 4 4 2 2 1
12 din care femei 5 1 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 2 1 1
16 din care femei 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 2 1 1
22 din care femei 3 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
21 unități / 23 persoane unice / 37 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Pogrebnoi Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-06-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2020 LSO IC 20.80009.5007.17
1
56
2 Lupaşcu Lucian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-11-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
5
78
3 Stîngaci Eugenia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-12-1939 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
5
56
4 Sucman Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-11-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 08-01-2020 LSO IC 20.80009.5007.17
2
50
5 Gorincioi Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-06-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
1
55
6 Pogrebnoi Vsevolod
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-09-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
1
21
7 Terteac Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
17-05-1952 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
3
32
8 Zveaghinţeva Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-08-1973 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
3
25
9 Bilan Dmitri
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-09-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2021 LSO IC 20.80009.5007.17
1
18
10 Ciobanu Natalia
IBN
Identificator
09-07-1973 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2021 LSO IC 20.80009.5007.17
1
14
11 Armaşu Svetlana
IBN
Identificator
31-12-1976 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
2
22
12 Cojocari Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
15-07-1998 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2021 LSO IC 20.80009.5007.17
3
9
13 Macaev Fliur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 02-01-2020 08-01-2020 LSO IC 20.80009.5007.17
4
201
14 Macaev Fliur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 09-01-2020 31-08-2020 LSO IC 20.80009.5007.17
4
201
15 Macaev Fliur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 01-09-2020 31-12-2020 LSO IC 20.80009.5007.17
4
201
16 Macaev Fliur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2021 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
4
201
17 Pogrebnoi Serghei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-06-1963 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2021 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
1
56
18 Sucman Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-11-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 09-01-2020 31-08-2020 LSO IC 20.80009.5007.17
2
50
19 Sucman Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-11-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 01-09-2020 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
2
50
20 Bilan Dmitri
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-09-1987 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 titular 02-01-2022 31-12-2023 LSO IC 20.80009.5007.17
1
18
1 - 20 of 37