Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.8007.01 Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) in analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii cronice Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Moldovanu Ion Vasile 285.8 979.8 0.75 2 3 80 5
2 20.80009.8007.03 Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a matodelor moderne de sinteză organică Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Kulciţki Veaceslav Nicolae 279.8 1819.4 2 6 10 56 1
3 20.80009.8007.05 Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă Elaborarea preparatelor antibacteriene noi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Prisacari Viorel Ion 268.5 1061.6 6.25 13 1 4
4 20.80009.8007.06 Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul compex al tumorilor la copii Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Ţîbîrnă Gheorghe Andrei 274.4 1414.8 8.75 35 24 2
5 20.80009.8007.09 Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supravegherea și control al bolilor transmisibile Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Burduniuc (Popa) Olga S. 268.5 883.0 1 3 1 43 2
6 20.80009.8007.11 Patologia chirurgicală și trauma la gravide șipostpartum: optimizarea strategiei managimentului în diagnostic și tratament Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Mişin Igor Valentin 267.4 921.4 6.75 10 5 22
7 20.80009.8007.13 Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare in baza studiului clinico imunologic și molecular genetic al pacienților cu suspecție la munodeficiențe primare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Andrieş Lucia Profir 264.6 4.25 10 1 20
8 20.80009.8007.14 Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Dr. hab. Valica Vladimir Vasile 262.6 2684.6 19 39 12 19
9 20.80009.8007.16 Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul laucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborat Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Bendelic Eugeniu Constantin 261.4 483.6 3.5 5 1 17
10 20.80009.8007.17 Abordarea morfologică prin metode convenționale, histo- și imunohistochimice ale particularităților profilului patologic a placentogenezei precoce în sarcini dereglate la termen mic Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. David Valeriu Boris 237.4 663.5 3.5 10 1 15
11 20.80009.8007.19 Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în abordarea bioetico-medicală Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Jucov Artiom Vasili 257.6 2.5 7 34
12 20.80009.8007.24 Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Ciobanu Nicolae Terentie 254.3 694.4 5.75 11 2 66
13 20.80009.8007.25 Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico- psiho-sociale ale vîrstnicului vulnerabil Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Negară Anatolie Ion 822.0 7 10 4 2
14 20.80009.8007.26 Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Curocichin Ghenadie Sergiu 253.8 1844.1 10.5 29 2 32 1
15 20.80009.8007.27 Infertilitatea masculină - sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Dumbrăveanu Ion Vasile 253.35 1174.2 7 16 1 33
16 20.80009.8007.29 Studiul epidemiologic al patologiilor endoctrine cu răspândire largă în populație (diabet zaharat, obezitate) în Republica Moldova și strategia managerială Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Vudu Lorina Tudor 253.15 863.1 5 14 1 4 1
17 20.80009.8007.30 Tehnologii noi argumentarea în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hapatice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Anghelici Gheorghe Alexandru 251.8 1047.6 7.75 14 3 6
18 20.80009.8007.32 Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-nascut, sugar, adolescent. Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la copil 0-18 ani Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Dr. hab. Gudumac Eva Mihail 249.2 1384.3 5 14 2 25 1
19 20.80009.8007.36 Abordarea interdisciplinară bioetico- socio-medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile de reabilitare Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. hab. Ojovanu Vitalie Ion 243.2 717.2 4.75 12 1 9 2
20 20.80009.8007.37 Bolile cronice hepatice și pancreatice aspecte nutriționale și chirurgicale Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ Dr. Lupaşcu Iuliana 241.6 2166.6 14.75 30 9 98
21 20.80009.8007.40 Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Dr. hab. Groppa Stanislav Alexandru 239.4 1088.2 9.75 17 1 11
22 20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soirilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gonceariuc Maria Mihail 268.6 1709.1 1.25 4 9 55 2
23 20.80009.5007.10 Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gulea Aurelian Petru 2874.5 9.5 21 10 37
24 20.80009.5007.17 Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli Institutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Macaev Fliur Zainutdin 2113.1 1.5 3 10 48
25 20.80009.5007.20 Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. Monaico Eduard V. 2563.5 9.25 21 12 26 2
26 20.80009.5007.22 Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dr. hab. Gaindric Constantin Victor 3267.3 0.5 2 20 37 2
Total 5436.4 0 157.5 358 122 823 21