Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2021
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.5107.02 Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. Ţiţei Victor Gheorghe 280.4 406.0 2.5 6 2 54
2 20.80009.5107.04 Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. hab. Balan Valerian Vasile 274.4 1536.2 14 27 2 36
3 20.80009.5107.13 Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Dr. Popa Sergiu 257.6 1745.1 10.5 25 3 17 2
4 20.80009.5107.21 Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru export Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. Batîru Grigorii Chiril 251.2 859.9 5.25 12 3 8 1
5 20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Dascaliuc Alexandru Pavel 417.3 3.25 7 14 51 1
6 20.80009.0807.26 Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Academia de Studii Economice din Moldova
Dr. Nicolaescu Gheorghe Ion 896.5 5 9 1 5 1
7 20.80009.0807.44 Adaptarea sistemului de educație - cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. hab. Cimpoieş Dragoş Gheorghe 537.0 3.75 8 1 2
8 20.80009.0807.41 Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri Universitatea Agrară de Stat din Moldova Dr. Prisăcaru Veronica Ion 248.0 2.25 6 19
9 20.80009.5007.17 Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli Institutul de Chimie
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Macaev Fliur Zainutdin 392.9 2.25 5 10 47
Total 1063.6 0 48.75 105 36 239 5