Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.27
Titlul proiectului:  Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu
Organizația:  Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Duca Gheorghe Grigore
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
16.25 / 31 / 5 16.63 / 33 / 5 16.38 / 31 / 5 16.13 / 31 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 22 69 24 115
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 1 3
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1587.6 1672.8 2025.0 2591.2 7876.6
Finanțare Executată (mii lei 1483.9 1597.1 2015.1 2578.0 7674.1
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0
Menționat proiectul în publicație 106
Total finanțare (mii lei) 1483.9 1597.1 2015.1 2628.0 7724.1
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 31 3 7 8 6 6 5 3
2 din care femei 22 2 6 6 5 3 3 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 27 2 5 8 6 5 4 3
4 din care femei 19 1 4 6 5 3 3 2
5 Cumulanzi externi 7 1 3 2 1 2
6 din care femei 5 1 2 2 1
7 inclusiv cercetători 31 3 7 8 6 6 5 3
8 din care femei 22 2 6 6 5 3 3 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 1 2 3 2 2
10 din care femei 4 1 2 1 2 1
11 doctor în ştiinţe 21 1 7 7 3 3 3
12 din care femei 14 6 5 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1 1
14 din care femei 2 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 9 1 5 2 1 1 1
16 din care femei 7 4 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 3 1 2 1 1
20 din care femei 2 1 1 1 1
21 Doctoranzi 2 2
22 din care femei 2 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
16.13 unități / 31 persoane unice / 31 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cazacu (Anghel) Lilia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
12-12-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

2
2 Barbă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1958 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

8
3 Covaliova Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1960 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

3
4 Gorbaciov Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-10-1959 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27
2
6
5 Vicol (Şmigon) Crina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-08-1994 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27
1
3
6 Arsene Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
10-02-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

7
7 Ialtîcenco Olga
IBN
Identificator
02-01-1968 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

4
8 Hramco Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

9 Bersuker Isaac
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
12-02-1928 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0 fără remunerare 02-01-2020 31-12-2023 LCFC IC 20.80009.5007.27

2
10 Sturza Rodica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-01-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5007.27

33
11 Subotin Iurie
IBN
Identificator
08-10-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5007.27

4
12 Druţă Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-08-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5007.27

4
13 Covaci Ecaterina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 COTAPN UTM 20.80009.5007.27

9
14 Gladchi Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-06-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
11
17
15 Bunduchi Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-08-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
7
17
16 Borodaev Ruslan
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-09-1973 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27

1
17 Blonschi Vladislav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1994 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
5
9
18 Gonţa Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
13-12-1948 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
5
9
19 Matveevici Vera
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1949 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
3
3
20 Mocanu Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
04-02-1986 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ CETCM USM 20.80009.5007.27
5
8
1 - 20 of 31