Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.8007.26 Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
  • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Curocichin Ghenadie Sergiu 253.8 1844.1 1.25 3 2 32 1
2 20.80009.5107.09 Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Sturza Rodica Alexandru 266.8 2264.6 19.75 54 2 90 2
3 20.80009.5107.10 Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Siminiuc Rodica Ion 272 1094.8 7.75 19 24
4 20.80009.7007.10 Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al R.M. şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Dulgheru Valeriu Emanoil 1913.9 13.25 28 1 1
5 20.80009.7007.18 Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M. Institutul de Energetica
  • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. Tîrşu Mihai Stefan 3459.4 6 15 19 12
6 20.80009.7007.21 Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă Institutul de Chimie
  • Universitatea Tehnică a Moldovei
  • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Lupaşcu Tudor Grigore 2176.3 1.5 5 10 53 2
7 20.80009.0807.17 Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Cazac-Scobioala Viorica Ion 1014.3 7.75 17 3 35 1
8 20.80009.0807.22 Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova Institutul Naţional de Cercetări Economice
  • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. Perciun Rodica Ion 1648.4 2.5 5 6 56 5
9 20.80009.0807.34 Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Albu Svetlana Eufimie 790.7 5.75 19 37 2
10 20.80009.0807.33 Comunicarea inteligenței orașului modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Mogoreanu Nicolae 547.2 4 8
11 20.80009.5007.08 Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltă Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Tronciu Vasile Zinovi 654.3 4.75 9 1 7
12 20.80009.5007.09 Elaborarea și lansarea seriei de nanosateliți cu misiuni de cercetare de pe Stația Spațială Internațională, monitorizarea, postoperarea lor și promovarea tehnologiilor spațiale Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Bostan Viorel Ion 1552.1 8.5 16 3 7
13 20.80009.5007.20 Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară Universitatea Tehnică a Moldovei
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. Monaico Eduard V. 2563.5 8.25 13 12 26 2
14 20.80009.5007.21 Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru bioinginerie Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Ţiuleanu Dumitru Ion 288.4 2.25 5 2
15 20.80009.5007.24 Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact "conform" al dinților și extinderea ariei lor de aplicație Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. hab. Bostan Ion Anton 2092.3 14 27 3 2
16 20.80009.5007.26 Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber-Fizice Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Fiodorov Ion Piotr 8.5 24 9
17 20.80009.5007.27 Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu Institutul de Chimie
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Duca Gheorghe Grigore 2781.3 1 4 12 122 3
18 20.80009.5007.29 Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri Universitatea Tehnică a Moldovei Dr. Nuca Ilie Tudor 924.2 7.25 15
Total 792.6 0 124 286 74 515 18