Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.37
Titlul proiectului:  Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Conducătorul proiectului:  Dr. Gonţa Victoria Victor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.5 / 12 / 3 6.25 / 10 / 3 7 / 11 / 3 6.25 / 13 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 658.8 658.8 658.8 774.9 2751.3
Finanțare Executată (mii lei 658.8 658.8 650.4 774.9 2742.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 658.8 658.8 650.4 774.9 2742.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 13 2 2 2 1 1 1
2 din care femei 11 1 2 2 1 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 2 2 2 1 1 1
4 din care femei 11 1 2 2 1 1 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 13 2 2 2 1 1 1
8 din care femei 11 1 2 2 1 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 9 1 2 1 1 1
12 din care femei 9 1 2 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 2 1 1 1
16 din care femei 5 2 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
6.25 unități / 13 persoane unice / 13 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gonţa Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
22-04-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37
2
6
2 Armaşu-Canţîr Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
24-09-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

1
3 Zubenschi Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1976 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 30-11-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

3
4 Bulicanu Ion
IBN
Identificator
05-08-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

5 Petcu Tatiana
IBN
Identificator
27-04-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

1
6 Botnari Valentina
IBN
Identificator
19-12-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

6
7 Mîsliţchi Valentina
IBN
IdentificatorIdentificator
22-12-1976 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

7
8 Pavel Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-01-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

12
9 Vîlcu Marcela
IBN
Identificator
00-00-1968 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

3
10 Gorobeț Evelina
IBN
Identificator
27-02-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2023 30-11-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

2
11 Cazac Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
21-03-1980 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-02-2023 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

3
12 Nastas Dorin
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

13 Vîntu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1980 Doctor Cercetător științific - E6022 0 fără remunerare 03-01-2023 31-12-2023 APÎ UPS 20.80009.0807.37

2