Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.31
Titlul proiectului:  Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
Conducătorul proiectului:  Dr. Sanduleac Sergiu Arcadi
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
3.75 / 10 / 4 3.75 / 10 / 4 3.75 / 10 / 4 3.75 / 10 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 4 4
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 2 3
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 432.6 432.6 432.6 505.1 1802.9
Finanțare Executată (mii lei 432.6 432.6 432.6 505.1 1802.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 4
Total finanțare (mii lei) 432.6 432.6 432.6 505.1 1802.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 10 1 3 4 1 1 1
2 din care femei 8 1 2 4 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 1 3 4 1
4 din care femei 8 1 2 4 1
5 Cumulanzi externi 1 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 10 1 3 4 1 1 1
8 din care femei 8 1 2 4 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 2 4 1 1 1
12 din care femei 6 1 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 4 1 1
16 din care femei 4 4
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 2 1 1
22 din care femei 2 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
3.75 unități / 10 persoane unice / 10 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sanduleac Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-04-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

7
2 Perjan Carolina
IBN
Identificator
24-01-1973 Doctor conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
3 Losîi Elena
IBN
Identificator
08-07-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

13
4 Vîrlan Maria
IBN
Identificator
07-07-1972 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
5 Diţa Maria
IBN
Identificator
23-04-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
6 Adăscăliţă Viorica
IBN
Identificator
01-04-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
7 Plămădeală Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
31-05-1966 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
8 Popescu Cristina
IBN
Identificator
12-07-1985 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

2
9 Dorofeev Zinaida
IBN
Identificator
08-09-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

1
10 Şleahtiţchi Mihail
IBN
Identificator
17-03-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LC SP UPS 20.80009.0807.31

6