Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.17
Titlul proiectului:  Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene
Conducătorul proiectului:  Dr. Cazac-Scobioala Viorica Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
7.25 / 15 / 4 7.25 / 15 / 4 7.75 / 17 / 5 7.75 / 17 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 7 16 12 35
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 854.4 854.4 854.4 1004.3 3567.5
Finanțare Executată (mii lei 854.4 854.4 854.4 1014.3 3577.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 35
Total finanțare (mii lei) 854.4 854.4 854.4 1014.3 3577.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 17 5 4 2 2 2 1
2 din care femei 14 3 4 2 2 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 5 4 2 1 1
4 din care femei 10 3 4 2 1 1
5 Cumulanzi externi 6 1 2 1 2
6 din care femei 6 1 2 1 2
7 inclusiv cercetători 17 5 4 2 2 2 1
8 din care femei 14 3 4 2 2 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 9 2 3 2 1 2
12 din care femei 8 2 3 2 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 2 2 1 2
16 din care femei 5 2 2 1 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
7.75 unități / 17 persoane unice / 17 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cazac-Scobioala Viorica
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-10-1976 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

1
2 Cîrja Jana
IBN
IdentificatorIdentificator
20-03-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
1
2
3 Cangaş Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificator
24-07-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

6
4 Gutium Olga
IBN
Identificator
30-12-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 05-12-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

5 Adascalița (Crigan) Lucia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-06-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
3
12
6 Cucerencu Marin
IBN
Identificator
29-02-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

7 Vlas Igor
IBN
07-12-1988 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

8 Ursu Elena
IBN
Identificator
21-05-1939 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
1
1
9 Goraş-Postică Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
10-11-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

7
10 Buzilă Varvara
IBN
IdentificatorIdentificator
19-11-1955 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

1
11 Grădinaru Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
31-12-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

8
12 Tabunșcic Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-08-1962 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
2
6
13 Suhodol (Motruc) Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-11-1971 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
1
8
14 Enachi Olesea
IBN
00-00-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

1
15 Babcenco Coralia
IBN
Identificator
00-00-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.75 titular 04-01-2021 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17
2
5
16 Luca Nicolae
IBN
00-00-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

2
17 Florea-Burduja Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1982 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2023 31-12-2023 DDTT UTM 20.80009.0807.17

10