Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.09
Titlul proiectului:  Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bîrcă Alic
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
4.25 / 8 / 3 4.25 / 8 / 3 4.25 / 8 / 3 4 / 8 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 3 5
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 592.0 591.5 592.2 679.4 2455.1
Finanțare Executată (mii lei 592.0 591.5 591.6 679.4 2454.5
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 4
Total finanțare (mii lei) 592.0 591.5 591.6 679.4 2454.5
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 8 1 1
2 din care femei 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 8 1 1
4 din care femei 3 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 7 1 1
8 din care femei 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 4 1 1
12 din care femei 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 1 1
16 din care femei 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
4 unități / 8 persoane unice / 9 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bîrcă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.25 titular 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
2
4
2 Bîrcă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
2
4
3 Vaculovschi Dorin
IBN
Identificator
00-00-1966 Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

4
4 Abramihin Cezara
IBN
IdentificatorIdentificator
13-12-1969 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09
1
3
5 Sainsus Valeriu
IBN
02-08-1967 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

2
6 Matveiciuc Igor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 ȘD ASEM ASEM 20.80009.1606.09

2
7 Șarai Natalia 00-00-1994 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 DRUAPC ASEM 20.80009.1606.09

8 Barbăneagră Oxana
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 titular 02-01-2023 31-12-2023 DTPE ASEM 20.80009.1606.09

1
9 Verejan Oleg
IBN
Identificator
00-00-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 DESE ASEM 20.80009.1606.09

1