Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.1606.09 Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă Academia de Studii Economice din Moldova Dr. hab. Bîrcă Alic 679.4 4 8 3 5 2
2 20.80009.0807.26 Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Academia de Studii Economice din Moldova
Dr. Nicolaescu Gheorghe Ion 896.5 1.75 4 1 5 1
3 20.80009.0807.35 Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice. Academia de Studii Economice din Moldova
  • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dr. hab. Secrieru Angela Petru 588.5 3.75 13 15 1
4 20.80009.0807.42 Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale Academia de Studii Economice din Moldova Dr. Pisaniuc Maia Ion 647.2 4.5 10 23 1
Total 0 0 14 35 4 48 5