Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.10
Titlul proiectului:  Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Paladi Oxana Pavel
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.75 / 15 / 4 8 / 15 / 4 8.5 / 16 / 4 9 / 16 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 23 31 21 75
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 797.4 842.5 1408.6 993.5 4042.0
Finanțare Executată (mii lei 796.5 589.5 716.1 993.5 3095.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 74
Total finanțare (mii lei) 796.5 589.5 716.1 993.5 3095.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 3 7 2 1 3
2 din care femei 16 3 7 2 1 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 5 1 2 1 1 2
4 din care femei 5 1 2 1 1 2
5 Cumulanzi externi 11 2 5 1 1
6 din care femei 11 2 5 1 1
7 inclusiv cercetători 16 3 7 2 1 3
8 din care femei 16 3 7 2 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 1
10 din care femei 2 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 10 2 5 2 2
12 din care femei 10 2 5 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2 2
14 din care femei 2 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 1 5 1 1
16 din care femei 7 1 5 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1 1
20 din care femei 2 1 1 1
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
9 unități / 16 persoane unice / 18 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Batog Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1976 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
3
2 Lungu Tatiana
IBN
Identificator
00-00-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10

3
3 Batog Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
29-06-1976 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-10-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
3
4 Furdui Emilia
IBN
Identificator
12-12-1956 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
2
5 Racu Jana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-03-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10

6
6 Racu Iulia
IBN
Identificator
13-12-1984 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
8
20
7 Maximciuc Victoria
IBN
Identificator
01-01-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
10
8 Golovei Lilia
IBN
Identificator
09-08-1971 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
2
9 Ciobanu Adriana
IBN
Identificator
09-11-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-10-2022 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
1
13
10 Cucer Angela
IBN
Identificator
12-01-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
2
8
11 Cerlat Raisa
IBN
IdentificatorIdentificator
06-08-1979 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-02-2023 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.1606.10

2
12 Dolinschi Cristina
IBN
Identificator
11-09-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 01-03-2023 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.1606.10

1
13 Guţu Olga
IBN
Identificator
00-00-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-03-2023 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.1606.10

14 Potâng Angela
IBN
IdentificatorIdentificator
07-04-1973 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-02-2023 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.1606.10
1
3
15 Tarnovschi Ana
IBN
IdentificatorIdentificator
22-08-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-02-2023 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.1606.10

1
16 Praviţchi Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 01-03-2023 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.1606.10

1
17 Cojocaru Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
28-10-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 fără remunerare 01-02-2023 31-12-2023 CCȘ PES USM 20.80009.1606.10

18 Cucer Angela
IBN
Identificator
12-01-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LAPI ISE 20.80009.1606.10
2
8