Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.07
Titlul proiectului:  Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Dascaliuc Alexandru Pavel
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
19 / 24 / 6 18 / 24 / 5 19.5 / 23 / 4 19.75 / 21 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 19 18 14 51
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 359.3 359.3 359.3 417.3 1495.2
Finanțare Executată (mii lei 359.3 359.3 359.3 417.3 1495.2
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 50
Total finanțare (mii lei) 359.3 359.3 359.3 417.3 1495.2
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 32 3 3 4 2 9 2 6
2 din care femei 15 1 1 4 2 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 29 2 2 4 1 9 2 6
4 din care femei 13 1 4 1 3 1 2
5 Cumulanzi externi 7 1 2 1 1
6 din care femei 3 1 1 1
7 inclusiv cercetători 31 3 3 4 2 8 2 5
8 din care femei 15 1 1 4 2 3 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 2 2 2 5 2 3
12 din care femei 7 1 2 2 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 9 1 2 6 2 4
14 din care femei 4 2 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
34.25 unități / 32 persoane unice / 52 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dascaliuc Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-04-1943 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 titular 09-01-2020 31-12-2020 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
5
77
2 Dascaliuc Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-04-1943 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 04-01-2021 31-12-2023 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
5
77
3 Balaur Nicolae
IBN
17-10-1939 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 09-01-2020 22-09-2021 LBP IFGPP 20.80009.7007.07

7
4 Ivanova Raisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-11-1959 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 09-01-2020 31-12-2022 LBN IFGPP 20.80009.7007.07
5
70
5 Cauş Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
1
34
6 Cauş Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
1
34
7 Maşcenco Natalia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-12-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBN IFGPP 20.80009.7007.07
3
68
8 Ralea Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-12-1947 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
7
54
9 Ralea Tudor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-12-1947 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
7
54
10 (Voronţov Veaceslav)
IBN
20-12-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 22-03-2021
Deces
LBP IFGPP 20.80009.7007.07

11
11 Elisoveţcaia Dina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-06-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBN IFGPP 20.80009.7007.07
2
66
12 Elisoveţcaia Dina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-06-1965 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LBN IFGPP 20.80009.7007.07
2
66
13 Călugăru-Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 09-01-2020 31-12-2020 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
3
34
14 Călugăru-Spătaru Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
24-11-1972 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2022 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
3
34
15 Borovskaia Alla
IBN
IdentificatorIdentificator
20-05-1948 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBN IFGPP 20.80009.7007.07
4
38
16 Jelev (Hadîrca) Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
16-10-1973 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
3
44
17 Jelev (Hadîrca) Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
16-10-1973 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
3
44
18 Şubina Victoria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-12-1969 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 03-07-2020 LBP IFGPP 20.80009.7007.07

33
19 Platovschii Nicolai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-04-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 09-01-2020 31-12-2023 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
7
32
20 Platovschii Nicolai
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-04-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 21-02-2022 31-12-2022 LBP IFGPP 20.80009.7007.07
7
32
1 - 20 of 52