Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Botnari Vasile Tudor 276.6 11 14 13 46 2
2 20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soirilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gonceariuc Maria Mihail 268.6 1709.1 9.75 12 9 55 2
3 20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetale Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. Ganea Anatolie Ion 258.6 3138.2 18.75 24 16 83 2
4 20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
  • Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Dr. hab. Bujoreanu Nicolae Semion 253.2 258.9 11 12 12 43 1
5 20.80009.5107.19 Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Todiraş Vladimir Alexei 252.8 2511.6 18.5 19 18 22 2
6 20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Nastas Tudor Nicolae 246.6 2437.3 16 14 14 36 2
7 20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
  • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Andronic Larisa Isac 3596.3 20.25 24 24 119 3
8 20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Dascaliuc Alexandru Pavel 417.3 16.5 14 14 51 1
9 20.80009.7007.16 Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Dr. hab. Voloşciuc Leonid Tudor 1644.3 12.5 12 11 54 2
Total 1556.4 0 134.25 145 131 509 17