Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.09
Titlul proiectului:  Elaborarea și lansarea seriei de nanosateliți cu misiuni de cercetare de pe Stația Spațială Internațională, monitorizarea, postoperarea lor și promovarea tehnologiilor spațiale
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bostan Viorel Ion
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8.25 / 18 / 5 8.5 / 15 / 4 8.5 / 15 / 5 8.5 / 16 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 4 6
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1006.5 1006.5 1006.5 1170.9 4190.4
Finanțare Executată (mii lei 1006.5 1006.5 1006.5 1180.9 4200.4
Cofinanțare (mii lei) 456.6 374.4 352.7 371.2 1554.9
Menționat proiectul în publicație 6
Total finanțare (mii lei) 1463.1 1380.9 1359.2 1552.1 5755.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 20 2 5 2 2
2 din care femei 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 19 2 5 2 2
4 din care femei 1 1
5 Cumulanzi externi 4 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 20 2 5 2 2
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 8 3 2 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 2 2
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 2 1 1
24 din care femei
14.5 unități / 20 persoane unice / 31 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bostan Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-08-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
57
2 Lupan Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
21-05-1971 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
267
3 Secrieru Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-02-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
50
4 Vaculenco Maxim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2021 CNTS UTM 20.80009.5007.09

11
5 Vaculenco Maxim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1974 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 CNTS UTM 20.80009.5007.09

11
6 Guţu Marin
IBN
IdentificatorIdentificator
13-08-1985 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09

23
7 Cojuhari Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
01-03-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
90
8 Chiriac Vasile
IBN
00-00-1955 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2021 CNTS UTM 20.80009.5007.09

4
9 Nicolaev Pavel
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1985 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 CNTS UTM 20.80009.5007.09

10
10 Nuca Dumitru
IBN
03-01-1992 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 CNTS UTM 20.80009.5007.09

2
11 Nuca Dumitru
IBN
03-01-1992 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09

2
12 Verbitskii Valeriu
IBN
07-04-1951 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 CNTS UTM 20.80009.5007.09

2
13 Verbitskii Valeriu
IBN
07-04-1951 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09

2
14 Candraman Sergiu
IBN
02-01-1987 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 CNTS UTM 20.80009.5007.09

19
15 Margarint Andrei
IBN
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2020 CNTS UTM 20.80009.5007.09

16
16 Ilco Valentin
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1993 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2022 CNTS UTM 20.80009.5007.09
1
26
17 Gladîş Vitalie
IBN
Identificator
08-03-1981 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2022 CNTS UTM 20.80009.5007.09

4
18 Melnic Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1990 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.5007.09
2
22
19 Levineţ Nicolae
IBN
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 CNTS UTM 20.80009.5007.09

14
20 Levineţ Nicolae
IBN
00-00-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2021 CNTS UTM 20.80009.5007.09

14
1 - 20 of 31