Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.44
Titlul proiectului:  Adaptarea sistemului de educație - cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Cimpoieş Dragoş Gheorghe
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
5.5 / 12 / 4 3.75 / 9 / 4 4 / 10 / 5 3.75 / 8 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 478.2 478.2 478.2 550.7 1985.3
Finanțare Executată (mii lei 478.2 464.5 478.2 537.0 1957.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 478.2 464.5 478.2 537.0 1957.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 15 1 5 2 1 1
2 din care femei 9 1 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 9 1 4 1 1
4 din care femei 5 1 3
5 Cumulanzi externi 7 1 1 1
6 din care femei 4 1
7 inclusiv cercetători 15 1 5 2 1 1
8 din care femei 9 1 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 2 1 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 5 3
12 din care femei 4 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 4 1 1 1
16 din care femei 3 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
7.75 unități / 15 persoane unice / 17 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cimpoieş Dragoş
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-12-1977 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2020 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44
1
45
2 Cimpoieş Dragoş
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-12-1977 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44
1
45
3 Litvin Aurelia
IBN
IdentificatorIdentificator
22-07-1970 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2022 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44
1
50
4 Racul Anatol
IBN
Identificator
17-04-1954 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2022 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

30
5 Cimpoieş Liliana
IBN
IdentificatorIdentificator
Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

49
6 Danilov Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

13
7 Reșitca Rodica
IBN
00-00-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

7
8 Rusu Violeta
IBN
24-09-1978 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-03-2020 31-07-2020 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

4
9 Botnari Alina 19-04-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-03-2020 31-05-2020 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

10 Dobrovolschi Ludmila
IBN
29-11-1973 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 02-03-2020 31-12-2022 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

11
11 Litvin Eugeniu
IBN
Identificator
00-00-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 03-01-2020 01-07-2022 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

14
12 Griza Ina
IBN
16-01-1973 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 28-10-2020 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

18
13 Racul Anatol
IBN
Identificator
17-04-1954 conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

30
14 Şeremet Victor
IBN
Identificator
03-01-1945 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-09-2022 31-12-2022 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

23
15 Sârbu Olga
IBN
Identificator
00-00-1968 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

44
16 Grubleac Maria
IBN
Identificator
00-00-1998 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44

4
17 Cîrlan Natalia 00-00-1978 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 27-10-2020 Nu sunt date UASM 20.80009.0807.44