Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.28
Titlul proiectului:  Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentați
Organizația:  Institutul de Chimie
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Bulhac Ion Ilie
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
23 / 33 / 5 21.5 / 34 / 5 20.25 / 36 / 5 21.25 / 38 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 22 31 16 70
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2419.7 2516.5 2748.9 3103.8 10788.9
Finanțare Executată (mii lei 2371.1 2512.7 2869.1 3036.8 10789.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 69
Total finanțare (mii lei) 2371.1 2512.7 2869.1 3036.8 10789.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 38 6 6 10 1 7 2 5
2 din care femei 24 3 5 5 6 1 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 30 5 6 6 1 7 2 5
4 din care femei 17 2 5 2 6 1 4
5 Cumulanzi externi 16 3 2 6 1 1
6 din care femei 10 2 1 3 1 1
7 inclusiv cercetători 38 6 6 10 1 7 2 5
8 din care femei 24 3 5 5 6 1 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 2 2
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 19 2 4 7 1 3 1 3
12 din care femei 10 1 3 2 3 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 3 3 3
14 din care femei 5 2 3 3
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 1 3 1 1
16 din care femei 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 7 3 2 1 1 1
22 din care femei 5 1 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 5 3 2 2
24 din care femei 2 1 1 1
21.25 unități / 38 persoane unice / 45 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Bulhac Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-05-1946 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28
6
13
2 Cocu Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
14-06-1974 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28
4
6
3 Zubareva Vera
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-07-1947 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28

1
4 Danilescu Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-09-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28
3
6
5 Lozovan Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
05-05-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28

2
6 Ureche Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-04-1994 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28
5
9
7 Brînză Lilia 00-00-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28

8 Mitina Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1953 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28

3
9 Ciobanu Eugeniu
IBN
Identificator
02-09-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LBE UST 20.80009.5007.28
3
7
10 Dvornina Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1972 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LE IMB 20.80009.5007.28
4
4
11 Labliuc Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
18-02-1957 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LE IMB 20.80009.5007.28
4
4
12 Matroi Alexandra
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LE IMB 20.80009.5007.28
1
1
13 Condruc Viorica
IBN
IdentificatorIdentificator
04-08-1970 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 02-03-2020 31-12-2023 LE IMB 20.80009.5007.28
2
2
14 Ştefîrţă Anastasia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-12-1943 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 01-07-2020 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28
1
2
15 Proca Agnesea
IBN
Identificator
10-06-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28

16 Cuba Lidia
IBN
IdentificatorIdentificator
27-10-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2022 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28
1
1
17 Ciocârlan Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
08-03-1971 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2023 31-12-2023 LCC IC 20.80009.5007.28

7
18 Nedbaliuc Boris
IBN
IdentificatorIdentificator
12-04-1961 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LBE UST 20.80009.5007.28
3
11
19 Grigorcea Sofia
IBN
IdentificatorIdentificator
09-10-1996 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-03-2023 31-12-2023 LBE UST 20.80009.5007.28
3
8
20 Aluchi Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificator
24-06-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-09-2023 30-11-2023 LGFBP UST 20.80009.5007.28

2
1 - 20 of 45