Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.23
Titlul proiectului:  Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile
Conducătorul proiectului:  Dr. Păsat Igor Efrem
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
9 / 18 / 2 9 / 18 / 2 9 / 18 / 2 8 / 16 / 2
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1354.6 1354.6 1354.6 1354.0 5417.8
Finanțare Executată (mii lei 1266.60 1283.15 1032.11 1280.37 4862.23
Cofinanțare (mii lei) 342.91 63.07 44.34 224.86 675.18
Menționat proiectul în publicație
Total finanțare (mii lei) 1609.51 1346.22 1076.45 1505.23 5537.41
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 2 1 3 5 6 1
2 din care femei 2 2 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 15 2 1 3 4 5 1
4 din care femei 1 1 1
5 Cumulanzi externi 7 2 2 2 3
6 din care femei 1 1 1
7 inclusiv cercetători 16 2 1 3 5 6 1
8 din care femei 2 2 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 2 2 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 2 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
8 unități / 16 persoane unice / 16 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Păsat Igor
IBN
21-02-1963 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 STMU Mecagro 20.80009.5007.23

2 Beleuţă Victor
IBN
00-00-1964 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

3 Cuciuc Victor 00-00-1953 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

4 Procopenco Vladimir 11-11-1955 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

5 Ţiganu Ignat
IBN
02-01-1955 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

6 Ruschih Denis
IBN
10-12-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMPP Mecagro 20.80009.5007.23

7 Muntean Ivan
IBN
20-01-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23

8 Raicov Victor
IBN
Identificator
21-10-1960 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23

9 Vergun Claudia 06-05-1949 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23

10 Ivaşcu Zinaida 14-02-1959 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 SMA Mecagro 20.80009.5007.23

11 Şendrea Valeriu 22-09-1956 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETTP Mecagro 20.80009.5007.23

12 Savencov Serghei
IBN
12-01-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CETTP Mecagro 20.80009.5007.23

13 Tabaran Lilian 22-11-1972 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 SMA Mecagro 20.80009.5007.23

14 Ianioglo Petru 00-00-1964 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 CETTP Mecagro 20.80009.5007.23

15 Gâtlan Vitalie 00-00-1961 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 01-07-2023 LMTSRR Mecagro 20.80009.5007.23

16 Trohimciuc Igor 00-00-1968 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LTISA Mecagro 20.80009.5007.23