Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.14
Titlul proiectului:  Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Iovu Mihail Selevestru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
11 / 12 / 5 12 / 14 / 5 12 / 12 / 5 11 / 11 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1 2
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1344.7 1432.8 1740.3 1790.7 6308.5
Finanțare Executată (mii lei 1344.7 1431.9 1734.4 1840.7 6351.7
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 1344.7 1431.9 1734.4 1840.7 6351.7
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 11 2 1 2 6 1 4
2 din care femei 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 2 1 2 6 1 4
4 din care femei 3 2 1
5 Cumulanzi externi 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 10 2 1 2 5 1 3
8 din care femei 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 5 1 1 3 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 1 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
11 unități / 11 persoane unice / 13 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Cojocaru Ion
IBN
Identificator
14-01-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2023 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

4
2 Bordian Olga
IBN
Identificator
12-01-1987 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14
1
2
3 Culeac Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14
1
2
4 Culeac Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2022 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14
1
2
5 Iovu Mihail
IBN
Identificator
20-09-1946 Doctor Habilitat prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 22-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

5
6 Sineavschii Elerlanj
IBN
Identificator
01-07-1938 Consultant științific - E6014 0.5 titular 02-01-2020 21-09-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

7 Nastas Andrian
IBN
IdentificatorIdentificator
13-01-1972 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

8 Sergheev Serghei
IBN
Identificator
05-01-1949 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

1
9 Verlan Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
24-10-1942 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14
1
2
10 Ialtîcenco Olga
IBN
Identificator
02-01-1968 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

4
11 Canarovschi Evghenii
IBN
Identificator
28-09-1967 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

4
12 Iaseniuc Oxana
IBN
Identificator
24-07-1980 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 01-07-2022 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

2
13 Iaseniuc Oxana
IBN
Identificator
24-07-1980 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LO IFA 20.80009.5007.14

2