Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.5007.01 Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Enachi Nicolae Alexandru 1180.0 7.5 9 7 1
2 20.80009.5007.03 Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Aruşanov Ernest Constantin 3288.4 23.5 24 18 2
3 20.80009.5007.06 Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Bologa Mircea Chiril 2671.0 19 21 20 13
4 20.80009.5007.07 Tehnologii cuantice hibride avansate Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Macovei Mihai Alexandru 9.5 9 8 1
5 20.80009.5007.14 Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Iovu Mihail Selevestru 1840.7 11 11 11 2
6 20.80009.5007.15 Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale Institutul de Fizică Aplicată Dr. Kravţov Victor Hristofor 2260.7 15 16 16 47
7 20.80009.5007.18 Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurale prin metode fizico- chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Dicusar Alexandr Ivan 3523.0 23 30 23 7
8 20.80009.5007.19 Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranziție Institutul de Fizică Aplicată Dr. hab. Culiuc Leonid Leonid 2951.2 18 19 16 3
Total 0 0 126.5 139 119 76 0