Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.11
Titlul proiectului:  Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Sidorenko Anatolie Serghei
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
22.75 / 33 / 5 23.5 / 27 / 5 22 / 27 / 5 19 / 25 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 4 6 11
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2291.9 2422.6 2522.1 2981.1 10217.7
Finanțare Executată (mii lei 2287.2 2419.4 3125.1 3071.1 10902.8
Cofinanțare (mii lei) 90.0 90.0
Menționat proiectul în publicație 10
Total finanțare (mii lei) 2287.2 2419.4 3125.1 3161.1 10992.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 25 2 3 1 3 11 4 1
2 din care femei 6 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 19 2 1 11 2 1
4 din care femei 6 3
5 Cumulanzi externi 11 2 1 1 3 1 2
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 25 2 3 1 3 11 4 1
8 din care femei 6 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 1 1 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 11 1 2 1 2 5 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1
14 din care femei 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei
19 unități / 25 persoane unice / 31 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Sidorenko Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1953 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
1
12
2 Penin Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

2
3 Condrea Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

4
4 Prepeliţa Andrei
IBN
IdentificatorIdentificator
05-03-1979 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
1
1
5 Antropov Evgheni
IBN
IdentificatorIdentificator
25-05-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
1
1
6 Beloţercovschii Igori
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1960 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

1
7 Beloţercovschii Igori
IBN
IdentificatorIdentificator
12-06-1960 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 02-07-2021 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

1
8 Smîslov Vladimir
IBN
Identificator
09-11-1950 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2022 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

2
9 Boian Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificator
17-07-1985 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-12-2020 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
2
4
10 Caraghenov Daniil
IBN
26-08-1951 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 01-06-2020 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.11

11 Şapoval Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
17-04-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 30-06-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

12 Şapoval Oleg
IBN
IdentificatorIdentificator
17-04-1963 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-07-2021 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

13 Belenciuc Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-08-1960 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 01-07-2021 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.11

14 Guţul Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
11-02-1952 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.11

1
15 Nica Iurie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-11-1951 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.11

16 Condrea Elena
IBN
IdentificatorIdentificator
03-06-1950 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 01-06-2022 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

4
17 Fedorov Vladimir
IBN
Identificator
20-02-1952 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 03-01-2023 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

18 Penin Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
13-10-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-09-2022 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11

2
19 Sidorenko Anatolie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-09-1953 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-01-2022 31-12-2023 LC IIEN 20.80009.5007.11
1
12
20 Dvornikov Dmitri
IBN
Identificator
01-01-1947 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 03-01-2023 31-12-2023 LSCS IIEN 20.80009.5007.11

1
1 - 20 of 31