Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.7007.03 Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
  • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. Corcimaru Serghei Serghei 1822.4 2.25 5 10 49 1
2 20.80009.5007.02 Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori Universitatea de Stat din Moldova
  • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. hab. Nica Denis L. 3622.7 11.5 16 21 36
3 20.80009.5007.11 Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" Dr. hab. Sidorenko Anatolie Serghei 3161.1 19 25 17 10
Total 0 0 32.75 46 48 95 1