Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.10
Titlul proiectului:  Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Gulea Aurelian Petru
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
20.25 / 42 / 5 21 / 41 / 5 19.5 / 43 / 5 19.25 / 42 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 10 13 13 36
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2462.1 2462.1 2462.1 2874.5 10260.8
Finanțare Executată (mii lei 2462.1 2462.1 2462.1 2874.5 10260.8
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 150.0
Menționat proiectul în publicație 30
Total finanțare (mii lei) 2512.1 2512.1 2512.1 2874.5 10410.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 42 6 6 11 3 12 8 3
2 din care femei 22 3 4 9 3 1 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 31 4 5 8 2 9 4 3
4 din care femei 18 2 4 7 2 1 1
5 Cumulanzi externi 19 2 1 5 1 9 7 2
6 din care femei 6 1 4 1 1
7 inclusiv cercetători 42 6 6 11 3 12 8 3
8 din care femei 22 3 4 9 3 1 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 8 1 7 4 3
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 20 1 7 3 7 7
12 din care femei 9 5 3 1 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 2 2 1
14 din care femei 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 2 1 4 3 1
16 din care femei 2 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 4 4 1 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 10 2 3 3
22 din care femei 8 2 2 3
23 Conducători de doctorat 4 4 1 2
24 din care femei 1
19.25 unități / 42 persoane unice / 42 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gulea Aurelian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
28-05-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
11
28
2 Graur Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
4
7
3 Rusnac Roman
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
13-03-1992 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
5
12
4 Garbuz Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1978 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
5
10
5 Ţapcov Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-05-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
3
7
6 Bulimestru Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-01-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
3
4
7 Şova Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-03-1958 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
3
11
8 Cotovaia Aliona
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-09-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
2
2
9 Bîrcă Maria
IBN
IdentificatorIdentificator
28-05-1959 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
1
1
10 Rusnac Anna
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1991 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

1
11 Usataia Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-03-1993 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
1
2
12 Sofroni Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-04-1956 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

2
13 Sofroni Larisa
IBN
01-02-1962 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

14 Lozan Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
09-08-1957 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

3
15 Barbă Alic
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
28-03-1958 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

8
16 Railean Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
09-08-1975 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-04-2020 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10
1
1
17 Ciumacov Iurie
IBN
IdentificatorIdentificator
18-07-1952 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LCȘ MABT USM 20.80009.5007.10

5
18 Gudumac Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-05-1941 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LB USMF 20.80009.5007.10

9
19 Ghinda Serghei
IBN
IdentificatorIdentificator
30-11-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 01-07-2020 31-12-2023 LB USMF 20.80009.5007.10

4
20 Lîsîi Dan
IBN
Identificator
05-04-1974 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LB USMF 20.80009.5007.10

1 - 20 of 42