Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.02
Titlul proiectului:  Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Nica Denis L.
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
24.75 / 38 / 5 23.5 / 38 / 5 25.75 / 40 / 5 22.75 / 35 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 15 13 1 30
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2800.0 2881.9 2944.0 3527.7 12153.6
Finanțare Executată (mii lei 2798.2 2880.6 3257.9 3572.7 12509.4
Cofinanțare (mii lei) 50.0 50.0 50.0 50.0 200.0
Menționat proiectul în publicație 39
Total finanțare (mii lei) 2848.2 2930.6 3307.9 3622.7 12709.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 35 2 5 4 5 11 4 8
2 din care femei 9 2 1 2 2 2 2
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 33 2 3 4 5 11 4 8
4 din care femei 8 1 1 2 2 2 2
5 Cumulanzi externi 6 3 1 1
6 din care femei 1 1
7 inclusiv cercetători 35 2 5 4 5 11 4 8
8 din care femei 9 2 1 2 2 2 2
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 1 5 5
10 din care femei 1 1 1
11 doctor în ştiinţe 15 1 2 3 2 5 2 3
12 din care femei 5 1 1 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 6 1 1 4 2 2
14 din care femei 2 1 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 1 1 1
16 din care femei 2 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 2
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 2 1
22 din care femei 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1 1
24 din care femei 1 1 1
22.75 unități / 35 persoane unice / 36 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Korotcenkov Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
03-01-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

25
2 Brînzari Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
16-09-1954 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

4
3 Cocemasov Alexandr
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-02-1997 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

1
4 Zincenco Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
23-12-1982 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

2
5 Vatavu-Cuculescu Elmira
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

6 Isacova Calina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-12-1983 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

1
7 Crîşmari Dumitru
IBN
Identificator
28-12-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

8 Taracanova Larisa
IBN
21-11-1945 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

9 Ivanov Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-11-1948 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

2
10 Creţu Raisa
IBN
Identificator
13-08-1959 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCȘ FIN „E.Pokatilov”” USM 20.80009.5007.02

11 Rusu Emil
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
16-04-1944 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

4
12 Ghimpu Lidia
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-07-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

3
13 Curmei Nicolai
IBN
Identificator
06-07-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

2
14 Slobodeniuc Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1957 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

15 Leporda Nicolae
IBN
Identificator
24-02-1951 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

16 Cojocaru Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1964 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LTM IIEN 20.80009.5007.02

1
17 Suman Victor
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1967 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

4
18 Morari Vadim
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-03-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LN IIEN 20.80009.5007.02

4
19 Nikolaeva Albina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1941 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

5
20 Bodiul Pavel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1938 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.25 titular 03-01-2020 31-12-2023 LESDR IIEN 20.80009.5007.02

1 - 20 of 36