Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.27
Titlul proiectului:  Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale
Conducătorul proiectului:  Dr. Franţuzan Ludmila Grigore
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10.75 / 17 / 4 9.5 / 17 / 3 9 / 16 / 3 9.5 / 16 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 18 6 29
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1189.9 1247.8 2034.7 1515.8 5988.2
Finanțare Executată (mii lei 1164.7 1072.7 1210.3 1515.7 4963.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 28
Total finanțare (mii lei) 1164.7 1072.7 1210.3 1515.7 4963.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 16 3 3 4 3 3
2 din care femei 13 3 3 3 2 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 3 2 3 2 1
4 din care femei 8 3 2 2 1 1
5 Cumulanzi externi 6 1 1 1 2
6 din care femei 5 1 1 1 2
7 inclusiv cercetători 16 3 3 4 3 3
8 din care femei 13 3 3 3 2 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 2 1 1 2
10 din care femei 2 1 1 2
11 doctor în ştiinţe 10 2 4 3 3
12 din care femei 8 2 3 2 3
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 3 1 1 1 1
14 din care femei 3 1 1 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 3 2 2
16 din care femei 3 2 1 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei 1 1 1
21 Doctoranzi 3 1 2
22 din care femei 3 1 2
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
9.5 unități / 16 persoane unice / 17 înregistrări / 3 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Franţuzan Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

4
2 Bâlici Veronica
IBN
Identificator
02-10-1961 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

3
3 Callo Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
23-12-1955 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
5
4 Morari Marina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-06-1964 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 04-02-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

3
5 Simion Crenguţa
IBN
Identificator
12-03-1975 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 03-02-2020 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

2
6 Ursu Zinaida
IBN
Identificator
00-00-1967 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

2
7 Țîbuleac (Vivdici) Ana
IBN
Identificator
00-00-1979 Doctor Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

1
8 Raileanu Alina
IBN
Identificator
08-05-1976 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 14-03-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

1
9 Franţuzan Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

4
10 Bocancea Viorel
IBN
Identificator
21-04-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.27
1
8
11 Bulduma Viorel 00-00-1974 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 14-03-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

12 Achiri Ion
IBN
Identificator
25-01-1953 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
5
13 Hadîrcă Maria
IBN
Identificator
14-10-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
14 Straistari-Lungu Cristina
IBN
Identificator
24-06-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
15 Petrovschi Nina
IBN
Identificator
03-03-1960 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
16 Placinta Daniela
IBN
Identificator
22-09-1974 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LESAPI UST 20.80009.0807.27

1
17 Cazacioc Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
08-01-1987 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 LCPPUBI UST 20.80009.0807.27

9