Persoană
Codul proiectului:  20.80009.1606.03
Titlul proiectului:  Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Corcinschi Nina Ivan
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
24.5 / 31 / 7 21.5 / 31 / 7 21 / 30 / 7 22.25 / 29 / 6
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 50 34 24 108
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2800.0 3013.6 3471.4 3692.3 12977.3
Finanțare Executată (mii lei 2785.0 3013.6 3471.4 3692.3 12962.3
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 108
Total finanțare (mii lei) 2785.0 3013.6 3471.4 3692.3 12962.3
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 29 1 14 4 3 6 4 4
2 din care femei 17 1 9 3 2 1 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 24 11 4 3 6 4 4
4 din care femei 12 6 3 2 1 3
5 Cumulanzi externi 9 1 7
6 din care femei 8 1 6
7 inclusiv cercetători 26 1 14 4 3 3 3 2
8 din care femei 17 1 9 3 2 1 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 5 1 1 3 1 2
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 18 11 4 1 2 1 2
12 din care femei 12 8 3 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 10 2 2 1 5 1 4
14 din care femei 3 1 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 6 1 2 2 1 3
16 din care femei 4 1 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1 1 1 1
22 din care femei 2 1 1 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei
22.25 unități / 29 persoane unice / 32 înregistrări / 6 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Aniţoi (Ionesi) Galina
IBN
IdentificatorIdentificator
06-11-1976 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2 Apetri Dumitru
IBN
IdentificatorIdentificator
21-10-1940 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
3 Botnaru Tatiana
IBN
01-01-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-03-2021 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

4 Burlacu Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-06-1954 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
prof.univ
Consultant științific - E6014 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
1
2
5 Caraman Vlad
IBN
IdentificatorIdentificator
01-04-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
6 Cimpoi Mihai
IBN
IdentificatorIdentificator
03-09-1942 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.univ
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

7 Cogut Sergiu
IBN
IdentificatorIdentificator
02-06-1985 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

1
8 Corcinschi Nina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-09-1979 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
1
1
9 Dicusar Cristina
IBN
Identificator
07-08-1993 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
2
3
10 Ivanov Constantin
IBN
IdentificatorIdentificator
16-10-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
3
4
11 Ivanov (Șeptichin) Nadejda
IBN
IdentificatorIdentificator
24-08-1988 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
3
3
12 Plămădeală Ion
IBN
Identificator
12-02-1964 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
2
3
13 Potîng Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
04-02-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

1
14 Ţurcanu Andrei
IBN
Identificator
01-09-1948 Doctor Habilitat conf.cerc.
Consultant științific - E6014 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

15 Onica Dorina
IBN
IdentificatorIdentificator
16-03-1988 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

16 Creangă Dumitru 15-02-1989 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 01-11-2022 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

17 Sorocean Inga
IBN
Identificator
06-04-1981 Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 01-10-2021 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
1
1
18 Cenuşă Felicia
IBN
IdentificatorIdentificator
29-09-1970 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
19 Filip Iulian
IBN
Identificator
27-01-1948 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03

2
20 Gherman Oxana
IBN
IdentificatorIdentificator
06-08-1987 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular 03-01-2022 31-12-2023 CLF IFR 20.80009.1606.03
4
6
1 - 20 of 32