Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
  • Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Dr. hab. Mincu Eugenia Anton 3790.4 20.75 27 22 81 2
2 20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent) Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Dr. hab. Corcinschi Nina Ivan 3692.3 22.25 29 21 108 1
Total 0 0 43 56 43 189 3