Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.27
Titlul proiectului:  Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale
Conducătorul proiectului:  Dr. Franţuzan Ludmila Grigore
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
10.75 / 17 / 4 9.5 / 17 / 3 9 / 16 / 3 9.5 / 16 / 3
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 5 18 6 29
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1189.9 1247.8 2034.7 1515.8 5988.2
Finanțare Executată (mii lei 1164.7 1072.7 1210.3 1515.7 4963.4
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 28
Total finanțare (mii lei) 1164.7 1072.7 1210.3 1515.7 4963.4
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 3 2 1
2 din care femei 3 2 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 3 2 1
4 din care femei 3 2 1
5 Cumulanzi externi
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 3 2 1
8 din care femei 3 2 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 3 2 1
12 din care femei 3 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 1 1
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
2.5 unități / 3 persoane unice / 3 înregistrări / 2 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Franţuzan Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificator
08-12-1981 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2022 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27

4
2 Hadîrcă Maria
IBN
Identificator
14-10-1952 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4
3 Straistari-Lungu Cristina
IBN
Identificator
24-06-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LCE ISE 20.80009.0807.27
1
4