Perioada01.01.2023 - 31.12.2023
Nr.Codul proiectuluiDenumirea proiectuluiOrganizațiaParteneriConducătorul proiectuluiTotal
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei)Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicațiiManifestări științifice
120.80009.8007.01Utilizarea principiilor medicinii 4P (preventive, predictive, personalizate și participative) in analiza factorilor de risc pentru debutul, perpetuarea și progresarea durerii croniceInstitutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Moldovanu Ion Vasile285.8979.87.75183805
220.80009.8007.02

Studiul comparativ al particularităților genomice, imunologice și funcționale ale carcinoamelor cu celule scuamoase în cinci localizări anatomice

IMSP Institutul OncologicDr. Stratan Valentina Gheorghe2831749.4213.2526620
320.80009.8007.03Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a matodelor moderne de sinteză organicăInstitutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Kulciţki Veaceslav Nicolae279.812.51910561
420.80009.8007.04Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharatIMSP Institutul de CardiologieDr. hab. Carauş Alexandru Pavel276.6701.85.757518
520.80009.8007.05Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă Elaborarea preparatelor antibacteriene noiUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Prisacari Viorel Ion268.51061.66.251314
620.80009.8007.06Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul compex al tumorilor la copiiUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Ţîbîrnă Gheorghe Andrei274.41414.88.7535242
720.80009.8007.07Managementul politraumei Programul național de acordare a asistenței medicale specializate pacienților politraumatizați în RMIMSP Institutul de Medicină UrgentăDr. hab. Kusturov Vladimir Ivan272.8324.92.25622
820.80009.8007.08Impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor prin boli respiratorii în RMIMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 • Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Dr. Oster Marina 272.6390.43.7591
920.80009.8007.09Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supravegherea și control al bolilor transmisibileAgenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Burduniuc (Popa) Olga S.268.5883.05.75141432
1020.80009.8007.10Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculaIMSP Institutul de CardiologieDr. hab. Popovici Mihail Ilie267.61510.11015613
1120.80009.8007.11Patologia chirurgicală și trauma la gravide șipostpartum: optimizarea strategiei managimentului în diagnostic și tratamentUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Mişin Igor Valentin267.4921.46.7510522
1220.80009.8007.12Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluția, particularitățile de tratament și metode de profilaxie a spondiloartritelor seronegative în RMIMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”Dr. hab. Groppa Liliana Gheorghe265.9265.72.257112
1320.80009.8007.13Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor imunodeficitare in baza studiului clinico imunologic și molecular genetic al pacienților cu suspecție la munodeficiențe primareUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Andrieş Lucia Profir264.64.2510120
1420.80009.8007.14Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculareUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Dr. hab. Valica Vladimir Vasile262.62684.620.75431219
1520.80009.8007.15Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspunsAgenţia Naţională pentru Sănătate PublicăDr. hab. Spînu Constantin Ion262.21157.37.584
1620.80009.8007.16Implementarea unei metode chirurgicale în tratamentul laucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaboratUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Bendelic Eugeniu Constantin261.4483.63.55117
1720.80009.8007.17Abordarea morfologică prin metode convenționale, histo- și imunohistochimice ale particularităților profilului patologic a placentogenezei precoce în sarcini dereglate la termen micUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. David Valeriu Boris237.4663.53.510115
1820.80009.8007.18Optimizarea conduitei diagnostico- curative în dezabilitățile funcționale pereniale la copii operați pentru malformații colorecto-anale, perineale și a axului neural spinalIMSP Institutul Mamei şi CopiluluiiDr. Boian Veaceslav Gavril257.6721.04.255416
1920.80009.8007.19Fenomenul dopajului juvenil la sportivi în abordarea bioetico-medicalăUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. Jucov Artiom Vasili257.62.5734
2020.80009.8007.20Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizate, îm contextul directivei EURATOM nr.2013/59/Agenţia Naţională pentru Sănătate PublicăDr. hab. Coreţchi Liuba Ştefan256.8877.75.59320
2120.80009.8007.21Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor natransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul viețiiIMSP Institutul Mamei şi CopiluluiiDr. Petrov Victor Nichifor2561127.9101961
2220.80009.8007.22Medicina genomică și cercetarea metabolomică în serviciul profilaxiei maladiilor genetice pentru generații sănătoase în RMIMSP Institutul Mamei şi CopiluluiiDr. Uşurelu Natalia Mihail255.41899.711.751598
2320.80009.8007.23Particularitățile recidivei tuberculozei pulmonareIMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“Dr. Tudor Elena Mircea254.81148.69.514135
2420.80009.8007.24Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoareUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Ciobanu Nicolae Terentie254.3694.46.2512266
2520.80009.8007.25Fragilitatea: diagnosticul și profilaxia în coraportul problemelor medico- psiho-sociale ale vîrstnicului vulnerabilUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. Negară Anatolie Ion822.071042
2620.80009.8007.26Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibileUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Curocichin Ghenadie Sergiu253.81844.111.75322321
2720.80009.8007.27Infertilitatea masculină - sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RMUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Dumbrăveanu Ion Vasile253.351174.2716133
2820.80009.8007.28Abordarea strategică a Tromboembolismului Pulmonar în perioada pre- și postspitalicească în condițiile RMIMSP Institutul de CardiologieDr. Diaconu Nadejda 253.2617.36.259314
2920.80009.8007.29Studiul epidemiologic al patologiilor endoctrine cu răspândire largă în populație (diabet zaharat, obezitate) în Republica Moldova și strategia managerialăUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. Vudu Lorina Tudor253.15863.1514141
3020.80009.8007.30Tehnologii noi argumentarea în tratamentul chirurgical complex miniminvaziv laparo-endoscopic și endovascular al pacienților cu complicații potențial letale ale cirozei hapaticeUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Anghelici Gheorghe Alexandru251.81047.67.751436
3120.80009.8007.31Reacțiile de adaptare nespecifice generale ale organismului la bolnavii cu coinfecție TB/HIVIMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“Dr. hab. Djugostran Valeriu Iacob249.8355.82.5666
3220.80009.8007.33Aspecte evolutive ale sindromului metabolic la copii sub tratament cu inhibitorii lipazei gastrointestinaleIMSP Institutul de CardiologieDr. hab. Mătrăgună Nelea Gheorghe248.5387.42312
3320.80009.8007.34Alternative terapeutice noi de ameliorere a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare periIMSP Institutul de CardiologieDr. hab. Vataman Eleonora Boris248.4651.94.758332
3420.80009.8007.32Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-nascut, sugar, adolescent. Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la copil 0-18 aniUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Dr. hab. Gudumac Eva Mihail249.21384.37.75212251
3520.80009.8007.35Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica MoldovaAgenţia Naţională pentru Sănătate PublicăDr. hab. Opopol Nicolae Ion243.8865.46938
3620.80009.8007.36Abordarea interdisciplinară bioetico- socio-medicală a contigentului vulnerabil de populație cu stare severă de sănătate și posibilitățile de reabilitareUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. hab. Ojovanu Vitalie Ion243.2717.24.7512192
3720.80009.8007.37Bolile cronice hepatice și pancreatice aspecte nutriționale și chirurgicaleUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Dr. Lupaşcu Iuliana 241.62166.614.7530998
3820.80009.8007.38Abordarea psihooncologică în intervențiile chirurgicale mutilanteIMSP Institutul OncologicDr. Coşciug Natalia Gurii240.8303.232.256110
3920.80009.8007.39Tulburări cognitive majore (demență) la pacienții cu patologie neurodegenerativă și vascularăInstitutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. Rotaru Lilia Afanasi240.6356.9361174
4020.80009.8007.40Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei de diagnostic și tratament multimodal al epilepsieiUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Dr. hab. Groppa Stanislav Alexandru239.41088.21224111
4120.80009.5107.01Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricoleUniversitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dr. hab. Duca Maria Vasile291.81304.48.5116644
4220.80009.5107.02Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomicGrădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. Ţiţei Victor Gheorghe280.4406.09.2518252
4320.80009.5107.03Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climaticeInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a PlantelorDr. hab. Botnari Vasile Tudor276.6111413462
4420.80009.5107.04Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climaticeUniversitatea Agrară de Stat din MoldovaDr. hab. Balan Valerian Vasile274.41536.21427236
4520.80009.5107.05Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționaleInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareDr. hab. Taran Nicolae Gheorghe274.23838.125302115
4620.80009.5107.07Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soirilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentarăInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gonceariuc Maria Mihail268.61709.111169552
4720.80009.5107.08Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organiceInstitutul de Microbiologie şi BiotehnologieDr. hab. Frunze Nina Ion267815.04.555471
4820.80009.5107.09Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentarăUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. hab. Sturza Rodica Alexandru266.82264.619.75542902
4920.80009.5107.10Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea meaUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. Siminiuc Rodica Ion2721094.87.751924
5020.80009.5107.11Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a dermoplasmei vegetaleInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a PlantelorDr. Ganea Anatolie Ion258.63138.218.752416832
5120.80009.5107.12Fortificarea lanțului hrană-animală- producție prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanareInstitutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină VeterinarăDr. Petcu Igor 257.81651.610207162
5220.80009.5107.13Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomaseiUniversitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Dr. Popa Sergiu 257.61745.112.25313172
5320.80009.5107.14Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaielor și culturilor bacifere, cu potențInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareDr. Cozmic Radu Vladimir2562973.117.2523216
5420.80009.5107.15Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climatericeInstitutul de Fitotehnie „Porumbeni“Dr. Maticiuc Vasile Gheorghe255.83577.321.528192
5520.80009.5107.16Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnicInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Dr. Chiseliţă Oleg Aurelian255.81028.48124511
5620.80009.5107.17Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilăInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareDr. Cazac Fiodor Leon2543427.218.7529243
5720.80009.5107.18Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă duratăInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Dr. hab. Bujoreanu Nicolae Semion253.2258.912.61412431
5820.80009.5107.19Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelorInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a PlantelorDr. hab. Todiraş Vladimir Alexei252.82511.618.51918222
5920.80009.5107.20Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale R. MoldovaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină VeterinarăDr. Maşner Oleg Alexandr252.22898.618.752915162
6020.80009.5107.21Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru exportUniversitatea Agrară de Stat din MoldovaDr. Batîru Grigorii Chiril251.2859.95.2512381
6120.80009.5107.22Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climaticeInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareDr. Grosu Ion David250.42395.215.5201316
6220.80009.5107.23Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din R. MoldovaInstitutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“Dr. hab. Boincean Boris Pavel249.61880.0811.51211
6320.80009.5107.24Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lungCentrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs”Dr. Domanciuc Vasile Ivan249.61371.512.751810
6420.80009.5107.25Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilăInstitutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”Dr. Lungu Vasile Constantin2491644.38.7511109
6520.80009.5107.26Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabileInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareDr. hab. Iliev Petru Boris247.81992.31217101
6620.80009.5107.27Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensiveInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a PlantelorDr. hab. Nastas Tudor Nicolae246.62437.3161414362
6720.80009.7007.01Evaluarea vegetaţiei spontane din R.M. pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climaticeGrădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 • Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice
Dr. Miron Aliona Valentin2386.813.75237132
6820.80009.7007.02Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climaticeInstitutul de ZoologieDr. hab. Buşmachiu Galina Nicolae262.63703.822.253721151
6920.80009.7007.03Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabilInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. Corcimaru Serghei Serghei1822.412.751710241
7020.80009.7007.04Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţiiInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Andronic Larisa Isac3596.323.7528241193
7120.80009.7007.05Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediuUniversitatea de Stat din MoldovaDr. hab. Paladi Florentin Gheorghe659.74.592212
7220.80009.7007.06Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelorInstitutul de ZoologieDr. hab. Zubcov Elena Ion3618.820.53017481
7320.80009.7007.07Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Dascaliuc Alexandru Pavel417.319.752114511
7420.80009.7007.08Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelorInstitutul de Ecologie şi GeografieDr. hab. Nedealcov Maria Ion2483750.6243218693
7520.80009.7007.09Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţieiInstitutul de Microbiologie şi BiotehnologieDr. Sîrbu Tamara Tudor1118.5684451
7620.80009.7007.10Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al R.M. şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţiUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. hab. Dulgheru Valeriu Emanoil1913.913.252811
7720.80009.7007.11Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabileInstitutul de Ecologie şi GeografieDr. hab. Bulimaga Constantin Piotr3752.225.2533241198
7820.80009.7007.12Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economicInstitutul de ZoologieDr. hab. Toderaş Ion Chiril3711.621.5351783
7920.80009.7007.13Studii structurii geologice a teritoriului R.M. pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismicInstitutul de Geologie şi SeismologieDr. Nicoara Igor Nicolae2129.012.7524141
8020.80009.7007.14Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situGrădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"Dr. Țîmbalî Valentina Iosif2350.313.75171010
8120.80009.7007.15Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica MoldovaUniversitatea de Stat din Moldova
 • Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
Dr. hab. Ulian Galina Petru507.06.2518232
8220.80009.7007.16Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologicăInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a PlantelorDr. hab. Voloşciuc Leonid Tudor1644.312.51211542
8320.80009.7007.18Soluţii tehnice ecoinovative de eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.Institutul de Energetica
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. Tîrşu Mihai Stefan3459.426381912
8420.80009.7007.19Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noiGrădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"Dr. Bucaţel Vasile Alexei2703.814.5181333
8520.80009.7007.20Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.Institutul de Chimie
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Povar Igor Grigore15.51913411
8620.80009.7007.21Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonăInstitutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Lupaşcu Tudor Grigore13.252010512
8720.80009.7007.22Cercetarea şi conservarea florei vasculare şi macromicobiotei R.M.Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"Dr. Ghendov Veaceslav Stepan2413.413.51412561
8820.80009.7007.23Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantăUniversitatea de Stat din MoldovaDr. Rusu Vadim Andrei427.939418
8920.80009.7007.24Modificări şi tendinţe spaţio-temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropicUniversitatea de Stat din TiraspolDr. Puţuntică Anatolie Mihai663.65134
9020.80009.7007.26Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea Diversificată şi schimbări posibileInstitutul de Geologie şi SeismologieDr. hab. Moraru Constantin Efim1134.47.59512
9120.80009.7007.25Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentarăInstitutul de Fiziologie şi SanocreatologieDr. hab. Balan Ion Vasile2669.515.5332323
9220.80009.7007.17Evaluarrea stării soluțiilor R.M. în condiții de agrogeneză, perfecționarea clasificatorului și sistemului de bonitate, elaborarea cadrului metodologic- informațional de monitorizare și reproducere lărgită a fertilitățiiInstitutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”Dr. Rozloga Iurii Grigorii1782.39.751374
9320.80009.1606.01Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europeneInstitutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 • Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Dr. hab. Mincu Eugenia Anton3790.421.752922812
9420.80009.1606.03Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”Dr. hab. Corcinschi Nina Ivan3692.322.2529211081
9520.80009.1606.04Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștereBiblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”Dr. hab. Manolache Constantin Mihail3215.921.53012
9620.80009.1606.05Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europiană (CAJDRM)Institutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceDr. hab. Cuşnir Valerii Matfei3003.017.254215194
9720.80009.1606.06Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica MoldovaUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuDr. hab. Musteaţă Sergiu Gheorghe488.43791
9820.80009.1606.10Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporaneInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. hab. Paladi Oxana Pavel993.59163771
9920.80009.1606.02Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Molodva: suport teroetic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii socialeInstitutul Patrimoniului CulturalDr. Grădinaru Natalia 23.53125644
10020.80009.1606.07Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziuUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuDr. Cosovan Olga Mihail295.33.2542371
10120.80009.1606.08Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica MoldovaUniversitatea de Stat din MoldovaDr. Bogatu Eugenia 402.036298
10220.80009.1606.09Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncăAcademia de Studii Economice din MoldovaDr. hab. Bîrcă Alic 679.448352
10320.80009.1606.12Dimensiunea identitară a artelor din Repiublica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural europeanInstitutul Patrimoniului CulturalDr. Ghilaş Victor Nicolae192718214
10420.80009.0807.16Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023Institutul Naţional de Cercetări EconomiceDr. hab. Stratan Alexandru Nicolae1282.58.25146262
10520.80009.1606.11Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practiciUniversitatea de Stat din MoldovaDr. Rotaru Liliana 770.949152
10620.80009.1606.13Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea EuropeanăInstitutul de Cercetări Juridice, Politice și SociologiceDr. Mocanu Victor 1321.37.7515943
10720.80009.1606.14Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științificăUniversitatea de Stat din MoldovaDr. Zanoci Aurel 946.77144713
10820.80009.1606.15Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omuluiUniversitatea de Stat din MoldovaDr. hab. Ciobanu Rodica 701.94.75106113
10920.80009.0807.17Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europeneUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. Cazac-Scobioala Viorica Ion1014.37.75173351
11020.80009.0807.19Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticiiUniversitatea de Stat din MoldovaDr. hab. Grati Aliona Vasile1582.69.75222836
11120.80009.0807.20Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAMUniversitatea de Stat din Tiraspol
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dr. hab. Chiriac Liubomir L.13.25361200
11220.80009.0807.21Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situațieiInstitutul Naţional de Cercetări EconomiceDr. hab. Gagauz Olga Evsei2132.214.251612737
11320.80009.0807.22Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica MoldovaInstitutul Naţional de Cercetări Economice
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. Perciun Rodica Ion1648.412.25176565
11420.80009.0807.26Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica MoldovaUniversitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Academia de Studii Economice din Moldova
Dr. Nicolaescu Gheorghe Ion896.56.7513151
11520.80009.0807.27Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societaleInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea de Stat din Tiraspol
Dr. Franţuzan Ludmila Grigore1515.79.5163281
11620.80009.0807.29Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii MoldovaInstitutul Naţional de Cercetări EconomiceDr. Colesnicova Tatiana Vladimir1264.87.75115517
11720.80009.0807.34Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica MoldovaUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. hab. Albu Svetlana Eufimie790.75.7519372
11820.80009.0807.35Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice.Academia de Studii Economice din Moldova
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dr. hab. Secrieru Angela Petru588.53.7513151
11920.80009.0807.36Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea IInstitutul de Istorie
 • Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Dr. hab. Cereteu Igor Ion3699.822.2543351611
12020.80009.0807.38Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica MoldovaInstitutul Naţional de Cercetări Economice
 • Universitatea de Stat din Moldova
Dr. Vinogradova Natalia Vladimir8.75155234
12120.80009.0807.39Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene)Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din MoldovaDr. hab. Manolachi Veaceslav Grigore711.4612
12220.80009.0807.40Concepția integrată a sportului național buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupțieiUniversitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din MoldovaDr. hab. Budevici-Puiu Liliana 426.03.57251
12320.80009.0807.42Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionaleAcademia de Studii Economice din MoldovaDr. Pisaniuc Maia Ion647.24.510231
12420.80009.0807.43Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentareMuzeul Naţional de Istorie a MoldoveiDr. hab. Zabolotnaia Lilia Pavel3522.5172116499
12520.80009.0807.44Adaptarea sistemului de educație - cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporaneUniversitatea Agrară de Stat din MoldovaDr. hab. Cimpoieş Dragoş Gheorghe537.03.75812
12620.80009.0807.45Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societaleInstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dr. Vicol Nelu Hariton1375.28.515250
12720.80009.0807.23Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica MoldovaUniversitatea de Stat din Moldova
 • Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dr. hab. Bodrug-Lungu Valentina Efim6.25132572
12820.80009.0807.18Cercetări enciclopedice de economie și drept economicBiblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”Dr. Armeanic Alexandru Ion1449.18.75114
12920.80009.0807.24Patrimoniu etnografic și natural al Republicii Moldova - salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii socialeMuzeul Naţional de Etnografie şi Istorie NaturalăDr. Prohin Andrei 3073.716.5241026
13020.80009.0807.25Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitarUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuDr. Chiriac Tatiana 2.75712
13120.80009.0807.28Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicareInstitutul de Relaţii Internaţionale din MoldovaDr. Roşca Liudmila 502.43.561202
13220.80009.0807.31Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copiiUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuDr. Sanduleac Sergiu Arcadi505.13.751063
13320.80009.0807.32Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelorUniversitatea de Stat din TiraspolDr. Golubiţchi Silvia 225.22771
13420.80009.0807.33Comunicarea inteligenței orașului modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului publicUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. Mogoreanu Nicolae 547.248
13520.80009.0807.37Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa ViitoruluiUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuDr. Gonţa Victoria Victor774.96.2513322
13620.80009.0807.41Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceriUniversitatea Agrară de Stat din MoldovaDr. Prisăcaru Veronica Ion248.02.25619
13720.80009.5007.01Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogeneticăInstitutul de Fizică AplicatăDr. hab. Enachi Nicolae Alexandru1180.07.5971
13820.80009.5007.02Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzoriUniversitatea de Stat din Moldova
 • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Dr. hab. Nica Denis L.3622.722.75352136
13920.80009.5007.03Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibileInstitutul de Fizică AplicatăDr. hab. Aruşanov Ernest Constantin3288.423.524182
14020.80009.5007.04Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurațiInstitutul de ChimieDr. hab. Lozan Vasile Ipolit1633.4101385
14120.80009.5007.05Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelorInstitutul de Microbiologie şi BiotehnologieDr. hab. Rudic Valeriu Filip1922.110.5168491
14220.80009.5007.06Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitateaInstitutul de Fizică AplicatăDr. hab. Bologa Mircea Chiril2671.019212013
14320.80009.5007.07Tehnologii cuantice hibride avansateInstitutul de Fizică AplicatăDr. hab. Macovei Mihai Alexandru9.5981
14420.80009.5007.08Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltăUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. hab. Tronciu Vasile Zinovi654.34.75917
14520.80009.5007.09Elaborarea și lansarea seriei de nanosateliți cu misiuni de cercetare de pe Stația Spațială Internațională, monitorizarea, postoperarea lor și promovarea tehnologiilor spațialeUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. hab. Bostan Viorel Ion1552.18.51637
14620.80009.5007.10Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologiiUniversitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. hab. Gulea Aurelian Petru2874.519.25421037
14720.80009.5007.11Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agriculturăInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"Dr. hab. Sidorenko Anatolie Serghei3161.119251710
14820.80009.5007.12Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagneticeUniversitatea de Stat din MoldovaDr. Vatavu Sergiu A.3399.323401741
14920.80009.5007.13

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de optimizare și control

Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"Dr. hab. Lozovanu Dmitrii Dmitrii1266.06.751357
15020.80009.5007.14Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicinăInstitutul de Fizică AplicatăDr. hab. Iovu Mihail Selevestru1840.71111112
15120.80009.5007.15Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționaleInstitutul de Fizică AplicatăDr. Kravţov Victor Hristofor2260.715161647
15220.80009.5007.16Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaicăUniversitatea de Stat din MoldovaDr. Potlog Tamara Pavel1555.49.251739
15320.80009.5007.17Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoliInstitutul de Chimie
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dr. hab. Macaev Fliur Zainutdin392.912211047
15420.80009.5007.18Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurale prin metode fizico- chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestoraInstitutul de Fizică AplicatăDr. hab. Dicusar Alexandr Ivan3523.02330237
15520.80009.5007.19Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranzițieInstitutul de Fizică AplicatăDr. hab. Culiuc Leonid Leonid2951.21819163
15620.80009.5007.20Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisularăUniversitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Dr. Monaico Eduard V.2563.517.53412262
15720.80009.5007.21Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru bioinginerieUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. hab. Ţiuleanu Dumitru Ion288.42.2552
15820.80009.5007.22Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de dateInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dr. hab. Gaindric Constantin Victor3267.320.252920372
15920.80009.5007.23Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabileInstitutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“Dr. Păsat Igor Efrem1505.23816
16020.80009.5007.24Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact "conform" al dinților și extinderea ariei lor de aplicațieUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. hab. Bostan Ion Anton2092.3142732
16120.80009.5007.25Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociativeUniversitatea de Stat din MoldovaDr. hab. Perjan Andrei 579.93.75941
16220.80009.5007.26Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber-FiziceUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. Fiodorov Ion Piotr8.5249
16320.80009.5007.27Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediuInstitutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
Dr. hab. Duca Gheorghe Grigore2628.016.1331121163
16420.80009.5007.28Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultura, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor "S" și "D" cu leganzi polidentațiInstitutul de Chimie
 • Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Dr. hab. Bulhac Ion Ilie3036.821.253811711
16520.80009.5007.29Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageriUniversitatea Tehnică a MoldoveiDr. Nuca Ilie Tudor924.27.2515
16620.80009.0807.30Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicalăUniversitatea de Stat din MoldovaDr. hab. Sadovei Nicolai 365.636131