Persoană
Codul proiectului:  20.80009.7007.10
Titlul proiectului:  Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al R.M. şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Dulgheru Valeriu Emanoil
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
13.25 / 25 / 4 13.25 / 25 / 4 13.25 / 27 / 5 13.25 / 28 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 1 1
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1652.6 1652.6 1652.6 1908.9 6866.7
Finanțare Executată (mii lei 1652.6 1635.8 1652.6 1913.9 6854.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 1
Total finanțare (mii lei) 1652.6 1635.8 1652.6 1913.9 6854.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 31 2 10 7 1 5 2 1
2 din care femei 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 27 9 7 1 5 2 1
4 din care femei 1 1
5 Cumulanzi externi 6 2 1 2 1 1
6 din care femei
7 inclusiv cercetători 31 2 10 7 1 5 2 1
8 din care femei 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 19 7 6 1 3 1 1
12 din care femei
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 10 4 5 1
16 din care femei
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 1 1
22 din care femei
23 Conducători de doctorat 3 1 1 1 1
24 din care femei
16.75 unități / 31 persoane unice / 35 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dulgheru Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-03-1956 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

171
2 Bostan Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
31-07-1949 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

90
3 Bostan Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-08-1972 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0 fără remunerare 03-01-2020 31-12-2023 CNTS UTM 20.80009.7007.10

57
4 Sobor Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-01-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern 03-01-2020 31-12-2021 CESCER UTM 20.80009.7007.10

25
5 Sobor Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
17-01-1947 Doctor Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

25
6 Chiciuc Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
21-05-1970 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

16
7 Bodnariuc Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-12-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

10
8 Trifan Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-06-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

24
9 Dicusară Ion
IBN
IdentificatorIdentificator
20-01-1979 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

14
10 Ciobanu Oleg
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
02-04-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

24
11 Ciobanu Radu
IBN
IdentificatorIdentificator
02-04-1981 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

22
12 Malcoci Iulian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-04-1980 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

14
13 Guţu Marin
IBN
IdentificatorIdentificator
13-08-1985 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

23
14 Ciupercă Rodion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-07-1975 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

8
15 Rachier Vasile
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
12-03-1986 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

15
16 Odainâi Valeriu
IBN
IdentificatorIdentificator
17-10-1977 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

4
17 Gladîş Vitalie
IBN
Identificator
08-03-1981 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2021 CESCER UTM 20.80009.7007.10

4
18 Gladîş Vitalie
IBN
Identificator
08-03-1981 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

4
19 Gangan Sergiu
IBN
Identificator
14-09-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

2
20 Tărîţă Stela
IBN
IdentificatorIdentificator
29-03-1982 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 CESCER UTM 20.80009.7007.10

5
1 - 20 of 35