Persoană
Codul proiectului:  20.80009.0807.25
Titlul proiectului:  Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar
Conducătorul proiectului:  Dr. Chiriac Tatiana
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
2.75 / 8 / 4 3.25 / 8 / 4 3 / 9 / 4 2.75 / 7 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 2
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei)
Finanțare Executată (mii lei
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 2
Total finanțare (mii lei)
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 12 1 3 1 1 1
2 din care femei 9 1 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 10 1 3 1 1 1
4 din care femei 7 1 3 1
5 Cumulanzi externi 2
6 din care femei 2
7 inclusiv cercetători 12 1 3 1 1 1
8 din care femei 9 1 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 1 1
12 din care femei 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar
20 din care femei
21 Doctoranzi 3 2 1
22 din care femei 3 2 1
23 Conducători de doctorat
24 din care femei
5.75 unități / 12 persoane unice / 17 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-07-1967 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2022 DRED UPS 20.80009.0807.25
2
20
2 Balmuş Nicolae
IBN
Identificator
09-11-1947 Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 03-01-2020 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

36
3 Bulat-Guzun Ana
IBN
Identificator
07-11-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 DRED UPS 20.80009.0807.25

20
4 Bostan Marina
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 DRED UPS 20.80009.0807.25

30
5 Bostan Marina
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 04-01-2021 31-12-2021 DRED UPS 20.80009.0807.25

30
6 Bostan Marina
IBN
Identificator
00-00-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2022 DRED UPS 20.80009.0807.25

30
7 Timuș Olga
IBN
Identificator
08-06-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2022 DRED UPS 20.80009.0807.25

9
8 Grosu Olga
IBN
01-01-1983 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2020 DRED UPS 20.80009.0807.25

4
9 Russu Aliona
IBN
Identificator
00-00-1977 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2021 DRED UPS 20.80009.0807.25

2
10 Andronic Ion
IBN
Identificator
00-00-1943 Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 01-04-2020 31-12-2022 DRED UPS 20.80009.0807.25

9
11 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-07-1967 conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-03-2021 DRED UPS 20.80009.0807.25
2
20
12 Ilaşcu Iurie
IBN
Identificator
00-00-1964 Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 04-01-2021 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

13
13 Sîrghi Olesea
IBN
Identificator
07-11-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25
1
5
14 Căldare Veronica
IBN
00-00-1985 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

1
15 Bulat-Guzun Ana
IBN
Identificator
07-11-1989 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-04-2021 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

20
16 Chiriac Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
10-07-1967 conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 cumul intern 02-01-2023 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25
2
20
17 Efros Victoria
IBN
Identificator
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul 02-01-2023 31-12-2023 DRED UPS 20.80009.0807.25

1