Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Persoană
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 346 51 88 65 61 38 36 12
2 din care femei 207 38 54 41 28 15 20 4
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 223 20 52 47 47 34 29 12
4 din care femei 133 17 32 32 22 14 19 4
5 Cumulanzi externi 145 32 39 20 23 9 11 2
6 din care femei 83 21 24 11 9 2 3
7 inclusiv cercetători 325 48 83 62 58 31 32 11
8 din care femei 194 36 51 39 26 11 17 4
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 55 1 10 21 20 14 7
10 din care femei 16 4 6 5 5 2
11 doctor în ştiinţe 132 4 25 41 43 13 19 4
12 din care femei 65 2 13 23 21 3 10 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 27 1 6 15 5 5 1
14 din care femei 10 5 5 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 67 1 5 17 26 13 16 4
16 din care femei 29 1 1 12 9 3 7
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 3 1 2 1 1
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 22 2 9 11 6 6
20 din care femei 8 1 3 4 3 2
21 Doctoranzi 75 20 35 10 4 1 3
22 din care femei 46 14 20 7 1 1 1
23 Conducători de doctorat 22 1 7 12 8 5
24 din care femei 8 3 4 2 2
166.72 unități / 346 persoane unice / 403 înregistrări / 15 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Ghidirim Gheorghe
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-03-1939 Doctor Habilitat prof.univ
Consultant științific - E6014 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LCHPB USMF 20.80009.8007.11
1
12
2 Gudumac Valentin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-05-1941 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LB USMF 20.80009.5007.10

9
3 Prisacari Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-03-1946 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LII USMF 20.80009.8007.05
2
7
4 Holban Tiberiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-06-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 06-04-2020 30-09-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.09

14
5 Furdui Vlada
IBN
IdentificatorIdentificator
14-05-1969 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.75 titular/cumul 01-01-2023 31-12-2023 LEndo USMF 20.80009.7007.25
20.80009.8007.29
1

7
6 Sardari Veronica
IBN
IdentificatorIdentificator
21-12-1973 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul 03-01-2022 31-12-2023 LB USMF 20.80009.5007.10

4
7 Macaev Fliur
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
17-06-1959 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 1.5 cumul/titular 03-02-2020 31-12-2023 CȘM USMF 20.80009.5007.17
20.80009.8007.14
16

35
8 Egorov Vladimir
IBN
17-05-1971 Doctor Cercetător științific - E6022 1.5 titular/cumul/cumul intern 01-01-2023 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.22
20.80009.8007.06


6
9 Cucu Ivan
IBN
22-04-1988 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
1
4
10 Bajurea Ala
IBN
12-01-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 01-02-2021 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.06
1
5
11 Baranov (Sofronovici) Lilia
IBN
Identificator
13-04-1969 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LICC USMF 20.80009.8007.32

12 Barba Doina
IBN
Identificator
22-03-1966 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 01-01-2021 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.13
1
2
13 Cabac Vasile
IBN
IdentificatorIdentificator
21-11-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 28-02-2023 31-08-2023 CȘM USMF 20.80009.8007.14

4
14 Calalb Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-06-1958 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.75 cumul intern/cumul 02-01-2020 31-12-2023 CȘPPM USMF 20.80009.5107.07
20.80009.7007.19
3
2
15
15 Caproş Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
21-04-1958 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGen USMF 20.80009.8007.26
2
9
16 Caradja Gheorghe
IBN
05-04-1960 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-07-2021 30-09-2023 LEndo USMF 20.80009.8007.29

2
17 Cazac Anatol
IBN
IdentificatorIdentificator
27-11-1966 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LGastro USMF 20.80009.8007.37
5
5
18 Ceban Emil
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-09-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0 fără remunerare 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
8
52
19 Chele Nicolae
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1964 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul intern 03-01-2023 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

24
20 Cotelea Tamara
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-06-1959 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.03
2
7
1 - 20 of 346