Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.09
Titlul proiectului:  Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supravegherea și control al bolilor transmisibile
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Burduniuc (Popa) Olga S.
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
8 / 18 / 4 6.75 / 15 / 4 6.25 / 15 / 4 5.75 / 14 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 14 6 5 15 40
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 765.5 791.1 877.2 957.6 3391.4
Finanțare Executată (mii lei 597.6 727.6 790.7 883.0 2998.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 15
Total finanțare (mii lei) 597.6 727.6 790.7 883.0 2998.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 24 2 4 5 6 1 1
2 din care femei 17 1 2 4 4 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 13 2 1 3 3 1 1
4 din care femei 10 1 1 3 1 1 1
5 Cumulanzi externi 13 1 3 2 3
6 din care femei 8 1 1 3
7 inclusiv cercetători 24 2 4 5 6 1 1
8 din care femei 17 1 2 4 4 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 2 1 1 1
10 din care femei 3 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 6 1 4 1
12 din care femei 6 1 4 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 2 2
14 din care femei 2 2
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 3 2 1
16 din care femei 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1 1
18 din care femei 1 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 2 1
22 din care femei 3 1
23 Conducători de doctorat 1 1
24 din care femei 1 1
13 unități / 24 persoane unice / 34 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Burduniuc (Popa) Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 01-06-2020 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
8
106
2 Pantea Larisa
IBN
Identificator
28-04-1983 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
2
15
3 Croitoru Cătălina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
18-05-1971 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2022 31-12-2022 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
5
87
4 Caterinciuc Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-12-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2022 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
1
20
5 Grumeza Maria
IBN
17-05-1966 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-07-2020 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
3
9
6 Sofronie Olga
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1980 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
1
10
7 Burlacu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
06-05-1969 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-01-2022 31-12-2022 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09

28
8 Tapu Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1992 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
3
31
9 Anton (Bivol) Maria
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
07-03-1991 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 02-01-2020 02-01-2021 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
1
14
10 Lozneanu Irina
IBN
00-00-1995 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2022 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
2
6
11 Tighinean Corina
IBN
00-00-1990 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 11-11-2021 29-12-2023 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
1
2
12 Balan Greta
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
06-09-1973 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 02-03-2020 31-12-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.09
6
148
13 Holban Tiberiu
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-06-1963 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 06-04-2020 30-09-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.09

65
14 Behta Emilia
IBN
IdentificatorIdentificator
00-00-1973 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 06-04-2020 30-09-2023 LAIC USMF 20.80009.8007.09
2
20
15 Tapu Livia
IBN
IdentificatorIdentificator
07-05-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.25 cumul intern 03-01-2022 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
3
31
16 Burduniuc (Popa) Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 01-06-2020 31-12-2021 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
8
106
17 Burduniuc (Popa) Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-12-1972 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 03-01-2022 29-12-2023 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
8
106
18 Caterinciuc Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-12-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 titular 02-01-2020 01-04-2020 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
1
20
19 Caterinciuc Natalia
IBN
IdentificatorIdentificator
03-12-1975 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-07-2020 31-12-2021 LȘSRA ANSP 20.80009.8007.09
1
20
20 Busuioc Ecaterina
IBN
Identificator
28-04-1966 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-07-2020 31-12-2021 Nu sunt date ANSP 20.80009.8007.09
1
7
1 - 20 of 34