Persoană
Codul proiectului:  20.80009.8007.27
Titlul proiectului:  Infertilitatea masculină - sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Dumbrăveanu Ion Vasile
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
6.75 / 16 / 4 7 / 16 / 4 7 / 16 / 4 7 / 16 / 4
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 2 4 4 21 31
Evenimente recunoscute de ANACEC
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 1033.8 1033.8 1033.8 1169.2 4270.6
Finanțare Executată (mii lei 1033.8 1033.8 1033.8 1174.2 4275.6
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 9
Total finanțare (mii lei) 1033.8 1033.8 1033.8 1174.2 4275.6
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 19 2 7 1 3 2
2 din care femei 10 2 3 1 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 11 1 5 1 3 1
4 din care femei 4 1 1 1 1
5 Cumulanzi externi 8 1 2 1
6 din care femei 6 1 2
7 inclusiv cercetători 19 2 7 1 3 2
8 din care femei 10 2 3 1 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 4 1 2 1
10 din care femei 2 1 1
11 doctor în ştiinţe 9 4 1 3 1
12 din care femei 2 1 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 8 2 1 3 2
16 din care femei 3 1 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 1 1
20 din care femei 1 1
21 Doctoranzi 5 1 3
22 din care femei 3 1 2
23 Conducători de doctorat 2 1 1
24 din care femei 1 1
7.75 unități / 19 persoane unice / 19 înregistrări / 4 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Dumbrăveanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
13-02-1968 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
3
97
2 Spinei Larisa
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
10-12-1952 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

108
3 Amoaşii Dumitru
IBN
05-11-1949 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

1
4 Galescu Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
15-03-1980 Doctor Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
1
69
5 Banov Pavel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-12-1983 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

60
6 Sagaidac Irina
IBN
IdentificatorIdentificator
05-06-1985 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
2
53
7 Arian Iurii
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
02-03-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
2
52
8 Bradu Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
10-12-1984 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
1
49
9 Ţurcanu Adela
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-02-1974 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 01-03-2022 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
2
85
10 Ghenciu Victoria
IBN
IdentificatorIdentificator
24-11-1980 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
11
16
11 Cernelev Veronica
IBN
IdentificatorIdentificator
05-10-1989 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
1
3
12 Creciun Mariana
IBN
IdentificatorIdentificator
08-08-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
1
12
13 Scutelnic Ghenadie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-04-1963 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
1
49
14 Solomon Victoria
IBN
00-00-1984 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 01-03-2022 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

2
15 Ivanova Mihaela
IBN
Identificator
00-00-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 0.5 cumul 04-01-2021 24-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

2
16 Ceban Emil
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
06-09-1966 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0 fără remunerare 03-01-2020 31-12-2023 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27
1
167
17 Baluţel Boris
IBN
00-00-1967 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2020 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

12
18 Ulinici Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
27-02-1987 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2021 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

16
19 Mogîldea (Dontu) Maria
IBN
00-00-1986 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 02-01-2020 31-12-2021 Nu sunt date USMF 20.80009.8007.27

8