Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.22
Titlul proiectului:  Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date
Conducătorul proiectului:  Dr. hab. Gaindric Constantin Victor
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
23.25 / 30 / 5 23.25 / 31 / 5 22.25 / 28 / 5 20.25 / 29 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 17 2 12 6 37
Evenimente recunoscute de ANACEC 1 1 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2458.9 2552.8 2646.4 3167.3 10825.4
Finanțare Executată (mii lei 2303.8 2552.8 2773.9 3267.3 10897.8
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 33
Total finanțare (mii lei) 2303.8 2552.8 2773.9 3267.3 10897.8
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 29 2 5 5 4 10 3 7
2 din care femei 14 3 3 2 5 2 3
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 25 2 4 4 4 9 3 7
4 din care femei 13 3 3 2 4 2 3
5 Cumulanzi externi 6 1 1 1 2 1
6 din care femei 2 2 1
7 inclusiv cercetători 29 2 5 5 4 10 3 7
8 din care femei 14 3 3 2 5 2 3
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 3 1 2 1
10 din care femei 1 1
11 doctor în ştiinţe 14 3 3 2 6 5
12 din care femei 6 1 2 1 2 2
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 5 1 4 2
14 din care femei 2 1 1
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 7 1 1 1 4 4
16 din care femei 4 1 1 2 2
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător 1 1
18 din care femei 1 1
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 1 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 5 1 1 2
22 din care femei 3 1 1
23 Conducători de doctorat 2 2 1
24 din care femei 1 1
20.25 unități / 29 persoane unice / 29 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Gaindric Constantin
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-09-1941 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

2
2 Guţuleac Elena
IBN
16-03-1979 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22
1
2
3 Popcova Olga
IBN
Identificator
02-04-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22
1
2
4 Secrieru Iulian
IBN
IdentificatorIdentificator
26-05-1971 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22
1
4
5 Ciubotaru Constantin
IBN
21-04-1949 Doctor conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

6 Cojocaru Svetlana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
26-07-1952 Doctor Habilitat conf.cerc.
prof.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

4
7 Alhazov Artiom
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
11-10-1979 Doctor Habilitat Cercetător științific principal - E6015 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
8 Colesnicov Alexandru
IBN
IdentificatorIdentificator
05-09-1947 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2023 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
9 Burţeva Liudmila
IBN
IdentificatorIdentificator
05-05-1967 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
10 Ţiţchiev (Camerzan) Inga
IBN
IdentificatorIdentificator
03-04-1977 Doctor conf.univ.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul intern 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22
3
8
11 Petic Mircea
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
04-07-1983 Doctor Cercetător științific coordonator - E6017 0.5 cumul 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22
1
3
12 Malahov Ludmila
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
22-07-1947 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
13 Verlan Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificator
16-06-1962 Cercetător științific - E6022 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
14 Caftanatov Olesea
IBN
IdentificatorIdentificator
01-10-1986 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22
3
9
15 Bumbu Tudor
IBN
Identificator
11-11-1992 Cercetător științific stagiar - E6026 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

3
16 Degteariov Nichita
IBN
Identificator
23-03-1990 Cercetător științific superior - E6018 1 titular 02-01-2020 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

1
17 Bogatencov Petru
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
14-02-1953 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 0.75 titular 01-01-2023 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

1
18 Rusu Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
20-04-1968 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.5 titular 01-01-2023 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

2
19 Albu Veaceslav
IBN
Identificator
18-05-1960 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 01-01-2023 31-12-2023 LSI IMI 20.80009.5007.22

1
20 Demidova Valentina
IBN
11-12-1955 Cercetător științific - E6022 0.75 titular 01-01-2023 31-12-2023 LSP IMI 20.80009.5007.22

2
1 - 20 of 29