Listă proiecte:
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.5007.22 Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dr. hab. Gaindric Constantin Victor 3267.3 0.75 3 20 37 2
Total 0 0 0.75 3 20 37 2