Listă proiecte:
Rapoarte instituționale pe ani
2020 2021 2022
Export XLS
Nr. Codul proiectului Denumirea proiectului Organizația Parteneri Conducătorul proiectului Total
Exp.1+
Exp.2+
Exp.3
Total finanțare (mii lei) Calificativul general Unități,
finanțare
prin proiecte
Angajați,
finanțare
prin proiecte
Titulari,
finanțare
prin proiecte
Total publicații
indexate în IBN
Manifestări științifice
1 20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
  • Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Dr. hab. Mincu Eugenia Anton 3790.4 1 2 22 81 2
2 20.80009.5007.13

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de optimizare și control

Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Dr. hab. Lozovanu Dmitrii Dmitrii 1266.0 6.75 13 5 7
3 20.80009.5007.22 Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dr. hab. Gaindric Constantin Victor 3267.3 19 24 20 37 2
Total 0 0 26.75 39 47 125 4