Persoană
Codul proiectului:  20.80009.5007.20
Titlul proiectului:  Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară
Conducătorul proiectului:  Dr. Monaico Eduard V.
2020 2021 2022 2023 2020-2023 Total
Raport
Proces-verbal recepție finală a rezultatelor
Rezumat
Echipa proiectului
(unități/persoane unice/funcții)
17.88 / 32 / 5 17.5 / 32 / 5 17.25 / 32 / 5 17.5 / 34 / 5
Rezultate 0
Publicații indexate în IBN 8 11 5 2 26
Evenimente recunoscute de ANACEC 2 2
Aviz, calificativul general
Audieri publice Video Video
Finanțare planificată (mii lei) 2174.8 2174.8 2174.8 2508.5 9032.9
Finanțare Executată (mii lei 2174.8 2174.8 2174.8 2563.5 9087.9
Cofinanțare (mii lei)
Menționat proiectul în publicație 23
Total finanțare (mii lei) 2174.8 2174.8 2174.8 2563.5 9087.9
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd Total pînă la 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 şi peste pensionari
până la
70 ani
75 și peste
1 Total salariaţi 34 4 14 5 3 4 2 2
2 din care femei 13 3 6 3 1
3 Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) 24 4 7 5 3 3 1 2
4 din care femei 11 3 4 3 1
5 Cumulanzi externi 14 8 1 3 2 1
6 din care femei 3 2 1
7 inclusiv cercetători 34 4 14 5 3 4 2 2
8 din care femei 13 3 6 3 1
9 din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat 6 2 3 2 1
10 din care femei
11 doctor în ştiinţe 17 1 6 4 3 1 1
12 din care femei 5 2 2 1
13 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător 4 1 1 1 1 1
14 din care femei
15 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar 5 1 2 1 1
16 din care femei 1 1
17 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător
18 din care femei
19 din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar 2 2 1 1
20 din care femei
21 Doctoranzi 11 3 7 1
22 din care femei 8 3 4 1
23 Conducători de doctorat 3 2 2
24 din care femei
17.5 unități / 34 persoane unice / 35 înregistrări / 5 funcții
Nr. Nume, prenume Data nașterii Titlul științific Titlul
științifico-didactic
Funcția Norma de muncă Forma de încadrare Data angajării Data eliberării Abrevierea subdivi ziunii Abrevierea organizației Finanțare instituțională Proiecte Publicații
din proiecte
Total
publicații
indexate în IBN
1 Zalamai Victor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
25-09-1978 Doctor conf.cerc.
Cercetător științific coordonator - E6017 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
8
2 Branişte Fiodor
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
05-06-1989 Doctor Cercetător științific superior - E6018 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
2
9
3 Postolache Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-06-1979 Doctor Cercetător științific - E6022 0.5 titular 04-01-2021 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

4 Enachi Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
30-11-1982 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

5 Tiron Andrei
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
00-00-1989 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

6 Ciobanu Vladimir
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
10-09-1990 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
2
7
7 Pleşco (Jin) Irina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
07-04-1992 Cercetător științific - E6022 0.5 titular 03-01-2022 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

1
8 Monaico Elena
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
01-07-1979 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20

2
9 Tighineanu Ion
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
22-03-1955 Doctor Habilitat prof.univ
Cercetător științific principal - E6015 0 fără remunerare 03-01-2020 30-09-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
20
10 Ursachi Veaceslav
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificatorIdentificator
19-07-1956 Doctor Habilitat conf.cerc.
Cercetător științific principal - E6015 0.25 cumul 03-01-2020 31-12-2023 CNSTM UTM 20.80009.5007.20
1
13
11 Nacu Viorel
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
12-01-1965 Doctor Habilitat conf.univ.
Cercetător științific principal - E6015 0.5 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20
1
37
12 Maniuc Mihail
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
11-07-1945 Doctor Habilitat conf.univ.
prof.univ
Cercetător științific coordonator - E6017 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

7
13 Danilov Lucian
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
29-03-1963 Doctor Habilitat conf.cerc.
conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

4
14 Ababii Polina
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
20-07-1978 Doctor conf.univ.
Cercetător științific superior - E6018 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

6
15 Globa Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
08-01-1976 Doctor Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

1
16 Cobzac Vitalie
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
23-11-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

8
17 Jian Mariana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
03-09-1986 Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

8
18 Macagonova Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
09-01-1983 Doctor Cercetător științific - E6022 1 titular 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20
1
5
19 Ignatov Olga
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
30-07-1988 Cercetător științific - E6022 0.5 cumul 03-01-2020 31-12-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

6
20 Malcova Tatiana
IBN
IdentificatorIdentificatorIdentificator
25-08-1992 Cercetător științific - E6022 0.25 cumul intern 04-01-2021 30-06-2023 LITCC USMF 20.80009.5007.20

18
1 - 20 of 35